Šablóna dokonalého rodiča neexistuje a aj keď sa ním snažíme byť, občas prídu situácie, ktoré nám pripomenú, že byť rodičom je niekedy skutočne náročnou disciplínou. A keďže svoje dieťa chceme vychovať čo najlepšie, je vhodné učiť sa od správnych. O ktoré konkrétne zásady ide napísal portál brightside.me.  Čo teda robia skutočne dobrí a správni rodičia pre svoje deti?

Doprajú deťom dostatok voľného času

Každý rodič chce, aby bolo jeho dieťa v živote úspešné. V dôsledku toho sa však mnoho rodičov snaží všetok voľný čas vyplniť rôznymi aktivitami vrátane krúžkov a mimoškolských aktivít. Aj keď sa možno snažíte o rozvoj dieťaťa viacerými smermi, v skutočnosti môžete docieliť niečo úplne iné. Príliš veľa aktivít totiž dieťa vystavuje priveľkému stresu a málo času mu ostáva len pre seba. Správni rodičia však vedia, že deťom je potrebné poskytnúť aj čas, kedy nie sú nútené nič robiť a robia to, čo majú radi.

Namiesto trestov vysvetľujú

Ak dieťa spraví niečo zlé, správni rodičia nikdy nepoužívajú ako formu trestu bitku či jednu výchovnú po zadku. Sú naklonení skôr k metódam pozitívneho rodičovstva a dieťaťu vysvetlia, prečo je toto správanie neprijateľné. Trestanie dieťaťa nie je správnou cestou, lebo ono často nechápe dôsledky svojho správania. Je preto lepšie pomôcť mu uvedomiť si svoje správanie a opraviť svoju chybu pomocou rodičov.

Vytvárajú deťom šťastné spomienky

Spomienky z detstva sú najkrajším osobným vlastníctvom každého z nás. Pomáhajú nám pochopiť, ako by sme mali reagovať na určité udalosti a vnímať svet. Výskum ukazuje, že deti, ktoré majú veľa šťastných spomienok z detstva, vyrastajú zdravšie a sú v živote spokojnejšie. Vďaka tomu majú pozitívnejší pohľad na život, dokážu lepšie zvládať stres a majú tendenciu budovať zdravšie vzťahy s ľuďmi.

Preukazujú lásku

Preukázovať lásku a náklonnosť rodiča k dieťaťu je prospešné pre obe strany, znižuje pravdepodobnosť vzniku psychických problémov a problémových správaní a tiež zvyšuje odolnosť dieťaťa voči stresu. Nemusíte sa báť, že by ste láskou svoje dieťa rozmaznali. Ak mu budete dávať najavo skutočnú lásku posilní to vaše vzájomné emocionálne puto a dieťa sa s vami bude cítiť v bezpečí. Ak chcete byť naozaj správnymi rodičmi mali by ste svoje dieťa naučiť, že lásku nie je potrebné len dostávať, ale aj rozdávať okolo seba.

Uprednostňujú úsilie pred výsledkami

Je prirodzené, že za úsilie vždy očakávame skvelé výsledky, no nie všetko vždy vyjde podľa plánov.  Správni rodičia svoje deti učia, že zlyhanie nemusí byť dôsledkom nedostatku inteligencie alebo talentu, ale príležitosťou pre budúci vývoj. Treba sa ho preto naučiť brať ako výzvu. Tento postoj vie ovplyvniť myslenie dieťaťa a pomáha mu riešiť problémy produktívnejším spôsobom.