Určite to poznáte. Len čo sa váš drobec dostane do obdobia uvedomenia si seba ako aj okolitého sveta, musíte sa pripraviť na poriadnu spŕšku otázok. A v hlavnej úlohe na otázku “Prečo?”. Ako dieťatku správne odpovedať? A prečo sa to vlastne na každú jednu vec pýta?

Spoznávanie sveta priamo súvisí s najčastejšie kladenými otázkami “prečo”. Patrí do individuálneho vývinu dieťatka a aj tieto otázky a odpovede na ne pre neho vytvárajú akýsi obraz o svete, v ktorom žije. Väčšinou závisí od celkovej rozumovej vyspelosti dieťaťa, ako aj od rozvoja jeho rečových schopností. Toto obdobie môžete zvyčajne očakávať u detí už vo veku od 18 mesiacov.

Ako funguje svet

Podľa štúdie na Michiganskej univerzite sa deti v predškolskom veku pýtajú toľko otázok, nie preto, že by chceli otravovať svojich rodičov, ale preto, že skutočne potrebujú vysvetlenie. Ak sa aj vaše dieťa pýta až neprimerane veľa otázok, nezazlievajte mu to. Ono nimi len zisťuje ako vlastne funguje svet - v jeho smere chápania. Ako uvádza zahraničný portál scarymommy.com  nedávny výskum poukázal na to, že čím viac otázok sa dieťa pýta, tým viac sa učí. Podľa detského psychológa Paula Harrisa sa dieťa spýta okolo 40 000 otázok vo veku od dvoch do piatich rokov. Prekvapivé, však? Dieťa okolo dvoch rokov ešte nedokáže úplne chápať vysvetlenia či súvislosti, preto sú otázky “prečo?” Viac frekventované. No napríklad v čase, keď má dieťa už štyri roky, je väčšina položených otázok svojou povahou vysvetľujúca.

Ako toto obdobie zvládnuť?

Je prirodzené, že skôr či neskôr vás toto neustále vypytovanie začne hnevať, no nedávajte to najavo. Pokúste sa svojmu drobcovi ukázať a pomôcť naučiť sa vnímať svet taký, aký je. A keďže občas to bude skutočne náročné, prinášame tipy, ktoré vám pri riešení pretrvávajúcich otázok vášho dieťaťa môžu značne pomôcť.