Môže byť veľa príčin, prečo vaše dieťa nechce chodiť do školy tak veľmi, že z toho temer alebo doslova ochorie. Pokiaľ mu vy ako rodičia zabezpečujete bezpečné a harmonické prostredie a zo školy nerobíte stred vesmíru, je potrebné pátrať po príčine, ktorá minimálne čiastočne leží mimo dosah vášho vplyvu. Medzi tie najčastejšie patria tieto štyri.

Strach z neúspechu

Môže sa stať, že vaša ratolesť sa tým, že jej niečo nejde, trápi oveľa viac, než by ste čakali a vy nechápete prečo.Môže tu hrať rolu výsmech ostatných detí, nepekné poznámky pedagóga alebo i neopodstatnený strach z vašej reakcie.

V tomto prípade je vhodné dieťa upokojiť, že nikto nie je vo všetkom dobrý a že málokto v nejakej oblasti vyniká bez tréningu. Dajte mu najavo, že ho máte radi a nehneváte sa na neho a pomôžte mu tento nedostatok napraviť.

Absencia kamarátov

Keď vaše zlatíčko ako jediné z triedy nemá žiadneho kamaráta, nemôžete sa mu čudovať, že je z tejto skutočnosti smutné a do školy nechodí rado. Iste nie je práve príjemné vidieť, ako sa medzi sebou ostatní bavia a smejú, zatiaľ čo ono sedí bokom, nikto ho nechce do družstva na telocviku, sedieť vedľa neho v autobuse cestou na školský výlet a podobne. Tieto ťažkosti by ste mali brať vážne, a pokiaľ je s kamarátskymi vzťahmi vášho dieťaťa niečo v neporiadku, pokúste sa spoločne prísť na to, čo by sa dalo napraviť a zapracovať na tom.

Ak je chyba napríklad v tom, že je až príliš nesmelé, skúste medzi sebou natrénovať, ako by mohlo niekoho zo spolužiakov osloviť, čím by mohlo deti zaujať, pokúste sa spoločne vymyslieť, u koho zo spolužiakov by pre neho bolo najľahšie začať atď. Tu treba konať dosť situačne, pretože u každého dieťaťa môže spočívať jeho osamelosť v niečom inom a nemožno poskytnúť nejaký všeobecný návod.

Šikanovanie