Novorodené dievčatká sú viac „vo forme“

Jedna štúdia, ktorá prebehla v minulých rokoch vo Fínsku, naznačuje, že chlapci majú pri pôrode nižšie hodnoty Apgar skóre, a to až o 20% než dievčatká! Apgar skóre je medzinárodne uznávaný a používaný test, ktorý slúži na zhodnotenie vitality a popôrodnej adaptácie novorodeného dieťatka. Po 1, 5 a 10 minútach po pôrode sa hodnotí 5 kritérií (vzhľad kože, srdcová akcia, dýchanie, spontánna aktivita a reakcie na podráždenie), maximum je 10 bodov.

Dievčatká sú menej ohrozené komplikáciami

"Predčasný pôrod, sklon k duševným poruchám a infekciám a pravdepodobnosť nehôd, to všetko je výrazne nižšie u dievčat ako u chlapcov. Rodičia dievčat majú šťastie; ženské bábätká sú húževnatejšie," tvrdí odborníčka. Prečo tomu tak je, však nie je celkom jasné, určitý tieň podozrenia padá na mužský hormón testosterón a tiež na stresový hormón kortizol.

 

Foto: Shutterstock