Neplodných žien je viac než mužov

Zatiaľ čo v minulosti sa s neplodnosťou pasovali skôr ženy, v posledných zhruba piatich rokoch sa príčina neschopnosti počať vyrovnáva medzi obe pohlavia. Za neplodnosť páru je zodpovedný asi v 40 percentách muž a v 40 percentách prípadov žena. Neplodnosť ostávajúcich 20 percent párov je spôsobená kombináciou faktorov u oboch partnerov. Párom, ktoré už dieťa majú,neplodnosť nehrozí. Takzvanou sekundárnou neplodnosťou trpí až dvadsaťpäť percent párov. Medzi prvým a druhým tehotenstvom sa totiž môžu vyskytnúť ochorenia, ktoré ďalšie počatie znemožňujú.

Vek ženy nie je pre tehotenstvo rozhodujúci

Naopak. Ide o jeden z najdôležitejších faktorov. Plodnosť ženy začína rapídne klesať po tridsiatom piatom roku. S pribúdajúcim vekom ženám ubúdajú vajíčka. Umelé oplodnenie je potom pre ne jedna z posledných možností, ako mať vlastné dieťa.

Neplodnosť nie je choroba

Neplodnosť bola Svetovou zdravotníckou organizáciou uznaná ako choroba. Na Slovensku nemôže počať dieťa bez pomoci medicíny 15 až 20 percent párov.

Deti počaté umelo sú viac choré

Deti narodené vďaka asistovanej reprodukcii sú na nerozoznanie od detí počatých prirodzenou cestou. Výskumy nepreukázali, že by deti narodené po umelom oplodnení boli častejšie choré alebo náchylnejšie k rôznym chybám než ostatné deti.

Foto: Shutterstock