Je prirodzené, že každý rodič túži po tom, aby bolo jeho dieťa šikovné, múdre, darilo sa mu v škole a neskôr aj v živote. Hoci na to neexistuje nejaký všeobecný návod, istými aktivitami môžete inteligenciu svojej ratolesti podporiť. O čo ide? Psychológovia popísali 4 najvýznamnejšie faktory, ktoré cestu dieťa k úspechu výrazne ovyplyvňujú. A nielen to, väčšina z nich totiž závisí práve od rodičov. Ktoré veci teda robia preto, aby boli ich deti v nielen v škole, ale aj živote úspešné?

Učia ich matematiku

Zdá sa vám čudné učiť malé dieťa počty? Aj keď možno áno, predsa len na tom niečo bude. Potvrdzuje to aj výskum z roku 2007, ktorý sa uskutočnil v USA, Kanade a Veľkej Británii a skúmal 35 tisíc predškolákov. Skutočne sa zistilo, že rozvíjanie matematických zručností a počtov už v rannom veku detí, predstavuje pre ich ďalší rozvoj obrovskú výhodu. V štúdii uviedli toto: "Význam matematických schopností je nepopierateľný. Ak dieťa začína školskú dochádzku so znalosťou čísel, ich radov a ďalších základných matematických úkonov, predurčuje to nielen budúcnosť dieťaťa na poli matematiky, ale aj na poli úspechov.”

A ako teda rozvíjať matematické zručnosti u detí? Možností je niekoľko. Batoľa môžete napríklad učiť počítať na prstoch do desať, pripočítavať či odčítavať, na pomoc si dokonca môžete zobrať počítadlo. Počítajte hračky, lyžičky pri obede alebo hocičo iné. Samozrejme, na ak dieťa o počty (ešte) nemá záujem, netlačte na pílu a nechajte veciam voľný priebeh. Začať u dieťaťa rozvíjať matematické schopnosti môžete aj počas predškolského veku. Dnes už existuje mnoho zábavných hier, ktorými dieťa nielen zabavíte, ale nenápadne aj priučíte matematike.

Učia ich slušnosti

To, že dieťa je zrkadlom svojho rodiča vieme veľmi dobre. Rodičia úspešných detí preto veľmi dobre vedia, aké dôležité je deti učiť slušnosti už od prvého slova. Pozdraviť, poďakovať, vedieť poprosiť, ospravedlniť sa, či správať sa k iným s úctou sú dôležitými výsadami nielen úspešných detí, ale predovšetkým uvedomelých a inteligentných rodičov. Nedávny výskum z Pensylvania State Univesity a Duke University skúmal viac ako 700 detí v USA počas ich života - počnúc materskou škôlkou, až do veku 25 rokov a priniesol zaujímavé výsledky. Zistilo sa, že medzi sociálnymi zručnosťami v podobe slušného správania k iným a životnými úspechmi, existuje priame prepojenie. Ukázalo sa, že deti, ktoré ovládali slušné správanie, nemali problém zapájať sa do hier, komunikovať s ostatnými, riešiť problémy, či porozumieť potrebám svojim, ako aj potrebám iných. Kvôli tomu výskumníci tvrdia, že sociálne zručností detí sa spájajú s vyššou pravdepodobnosťou životného úspechu.

"Výsledky ukazujú, že pomáhať deťom s rozvojom emocionálnych schopností je jedna z najdôležitejších vecí, ktoré môžeme urobiť pre ich zdravú budúcnosť,” tvrdí Kristin Schubert, programová riaditeľka spoločnosti Robert Wood Johnson Foundation, ktorá štúdiu realizovala. "Od raného veku môžu práve tieto zručnosti rozhodovať o tom, či vaše dieťa skončí vo väzení, alebo na univerzite, či bude nezamestnaných, alebo závislé na drogách," dodáva.