Neskorší nástup puberty

Ročné obdobie však neovplyvňuje len pôrodnú hmotnosť, tá sa priamoúmerne spája aj s nástupom puberty u detí. Všetko spolu súvisí. Tieto rozdiely s deťmi narodenými v iných mesiacoch však vôbec nesúvisia s prostredím, či vekom a zdravotným stavom rodičov. Ide takisto o ovplyvnenie prírodou a konkrétne ročným obdobím.

„Po prvýkrát sa ukázalo, že aj načasovanie puberty súvisí s ročným obdobím. Boli sme prekvapení, aké podobné vzorce spájali pôrodnú hmotnosť a nástup puberty. Naše výsledky ukázali, že mesiac narodenia má merateľný vplyv na vývin a zdravie. Potrebujeme však viac štúdia na to, aby sme odhalili mechanizmus tohto vplyvu," hodnotí doktor John Perry z Cambridgu. Okrem toho si vo svojom výskume všimli, že deti narodené v lete boli v dospelosti takisto vyššie ako ich rovesníci.

Majú pevné zdravie

V lete je hodnota vitamínu D v tele najvyššia. Slnečné svetlo spúšťa produkciu vitamínu D v tele a pomáha regulovať tisícky génov v priebehu vývoja. Túto súvislosť preukázali odborníci z Univerzity v britskom Bristole, ktorí dlhodobo sledovali takmer 14 000 detí. V ďalších rokoch vraj mali potomkovia týchto žien tiež silnejšie kosti ako ich vrstovníci, ktorí prišli na svet v zime alebo na jar. 

Myslím si, že dôležité je vystavenie vitamínu D, ktorý priamo ovplyvňuje zdravie a vývoj detí” súdi doktor Perry. „Naše zistenia snáď povzbudia ďalšie výskumy dlhotrvajúceho vplyvu vitamínu D na rané obdobie vývinu, puberty a zdravia," uzatvára odborník.

Foto: Shutterstock