September označovaný aj ako mesiac školákov je už tu. Ak však vaše dieťa oslavuje narodeniny práve v tomto mesiaci, prinášame vám zopár zaujímavostí, ktoré ste doteraz možno nevedeli. Sedí to aj na to vaše?

Podľa vedcov sú septembrové deti výnimočné. Pýtate sa prečo? Podľa viacerých výskumov v niektorých veciach vynikajú a my vám ich teraz priblížime. Čo je teda pre deti narodené v septembri typické?

V škole sú úspešnejšie

Spojenie mesiaca september a školy je úplne priamočiare. No práve tieto deti majú v tomto výhodu. Na to poukázala štúdia publikovaná v časopise National Bureau of Economic Research, ktorá skúmala ž 1,2 milióna detí vo veku 6-15 rokov. Odhalila, že deti narodené v septembri sú v škole úspešnejšie ako ich rovesníci narodení v iných mesiacoch. A dôvod je v podstate veľmi jednoduchý.

O septembrových deťoch sa totiž zvykne hovoriť, že im tiež “zle vychádzajú roky” alebo, že sú “po zápisoch”, teda idú do školy o rok neskôr. To znamená, že sú v triede najstaršie a vývinom sú napred až 11 mesiacov, čo sa vo väčšine odzrkadlí aj na školských úspechoch.

Sú športovo nadané

Okrem úspechov v škole však septembrové deti čaká aj dobré uplatnenie v športe. Doktor Gavin Sandercock z Vedeckého centra pre šport a cvičenie na Essexskej univerzite sa zameral na skúmanie úspešnosti detí v športe podľa dátumu ich narodenia a taktiež dospel k podobným záverom. Deti ktoré sa narodili v septembri majú viac vyvinuté svalstvo, pevnejšie kosti, sú aktívnejšie a viac športovo nadané. Zrejme za to môže hladina vitamínu D, ktorého majú tieto deti viac ešte v maternici práve v poslednom období svojho vývinu. Ten je totiž významný práve pri správnej stavbe kostí.