Zodpovednosť je veľmi dôležitá vlastnosť, ktorá by sa mala budovať už v detstve. Veľa rodičov sa snaží svojim deťom odovzdať zodpovednosť za rôzne úlohy, no nedotiahne to konca. Tým sa zmysel pre zodpovednosť u detí stráca. Ako ho znovu vybudovať? Tu je zopár rád, ktoré vám pomôžu vyhovať zo svojho dieťaťa zodpovedného človeka.

Preberať zodpovednosť učte deti postupne

Niesť zodpovednosť za niečo sa dieťa nenaučí zo dňa na deň. Musíte mu dopriať čas. Preto je vhodné začať s maličkosťami a ž následne pridávať. S budovaním zodpovednosti u detí by ste mohli začať okolo troch rokov. Zo začiatku dieťa skúste požiadať o pomoc napríklad pri upratovaní či varení a zverte mu nejakú úlohu, samozrejme pod dohľadom. Dieťa bude za danú úlohu cítiť istú zodpovednosť, aj keď ešte nebude rozumieť tomu, o čo ide. Následne môžete dôležitosť jednotlivých úloh zvyšovať, čím sa bude u dieťaťa prirodzene budovať aj zmysel pre zodpovednosť. Toto je tá najprirodzenejšia cesta, vďaka ktorej môžete dieťa učiť zodpovednosti.

Nechajte deti niesť dôsledky

V tomto prípade máme samozrejme na mysli situácie, za ktoré si deti môžu samé. Chcelo vaše dieťa domáce zvieratko, ale keď ho dostalo, nestaralo sa oň? Alebo chcelo ísť na zmrzlinu s kamarátmi, no nedokončilo si domácu úlohu a nikam ste ho nepustili? Nechajte, aby deti spoznali a vedeli prijať dôsledky svojho konania. Jedina tak zistia, že byť zodpovedný niečo stojí a veci treba dodržiavať. Ak mu vždy všetko prepáčite, skôr či neskôr to začne využívať a robiť si, čo chce.