Jedným z možných a nebezpečných príčin krvácania môže byť mimomaternicové tehotenstvo, kedy sa embryo uhniezďuje mimo maternice, kde sa nemá šancu vyvinúť a to môže viesť ku krvácaniu. Občas sa vyskytuje aj v druhej polovici tehotenstva a môže byť spôsobené porušením placenty, abnormálnym umiestnením placenty, predčasným pôrodom, traumou, alebo ochorením krčka maternice. Všetky tieto javy môžu byť veľmi nebezpečné a viesť až k potratu. Ak teda spozorujete krvácanie, najmä sprevádzané bolesťou - okamžite vyhľadajte svojho gynekológa.

Bolesť brucha

Bolesti bruška sú pre tehotenstvo typické a väčšinou súvisia s natiahnutím väzov maternice kvôli vyvíjajúcemu sa plodu. Ak však je bolesť brucha počas tehotenstva sprevádzaná krvácaním v skoršom štádiu tehotenstva, je to alarmujúci symptóm, ktorý treba okamžite riešiť. Bolesti brucha, ktoré sú sprevádzané silnou bolesťou brucha, nevoľnosťou a zrýchleným pulzom nikdy nepodceňujte, a ak sa vyskytnú vyhľadajte lekársku pomoc. Pri tomto type príznakov stúpa riziko potratu, takže aj ani v tomto prípade nič neprehliadnite.

Kontrakcie pred 37. týždňom tehotenstva 

Predčasné kontrakcie znamenajú začínajúci pôrod. Túto situáciu je nutné včas oznámiť svojmu lekárovi, ktorý ju bude môcť lepšie vyhodnotiť a podľa zdravotného stavu matky aj dieťaťa, rozhodnúť o ďalšom postupe. Najideálnejšia situácia však je, keď sa dieťatko narodí čo najbližšie k očakávanému dátumu pôrodu. 

Foto: Shutterstock