Zmena životného štýlu, túžba po kariére, ale aj vysoká náročnosť na voľbu toho najlepšieho partnera (teda i darcu genetickej výbavy) spôsobuje, že stále viac ľudí ostáva single a potomka plánujú až neskôr. Pochopiteľne, tento trend má svoje pozitíva, ale aj tienisté stránky. Ľudia sú ekonomicky samostatní, s rozbehnutou kariérou, so životnými skúsenosťami, teoreticky teda často dobre pripravení na novú životnú rolu. Odvrátenou tvárou môžu byť ťažkosti so samotným počatím dieťaťa.

Dobre známe sú čísla, kedy až pätina párov má problémy s otehotnením či už zo strany ženy alebo muža. A čas uteká, predovšetkým budúcim mamičkám. Veľa Slovákov má podľa rôznych prieskumov skreslený názor na počatie. Majú totiž nereálnu dôveru v pokroky lekárstva, vybavenie kliník reprodukčnej medicíny a moderné medikamenty. Poznáte základné mýty a nepravdy o plodnosti, resp. neplodnosti žien? 

Neplodnosť nie je choroba

Omyl. Svetová zdravodnícka organizácia ju ako chorobu oficiálne uznala. Neplodnosť sa charakterizuje ako neschopnosť páru prirodzene počať dieťa po roku nechráneného pravidelného styku. V deväťdesiatich percentách má neplodnosť diagnostikovateľnú príčinu alebo dokonca kombináciu niekoľkých príčin. V SR je takto postihnutých asi 15 % dvojíc.

Neplodnosť je ženský problém

Omyl. Asi v 35 % prípadov je to ženský problém a v rovnakom počte tiež mužský. V 20 % prípadov ide o kombinovaný problém páru a v 10 % ostáva príčina neplodnosti neobjasnená. Dôležité je preto, aby od začiatku liečby podstupovali základné vyšetrenie obaja z páru. Najlepšie, keď začína muž, jeho vyšetrenie spermiogramu je totiž ľahšie než testy, ktoré sa robia u ženy.

Vek pri oplodnení zo skúmavky nehrá rolu

Omyl. Je to práve naopak. Tak ako je vek ženy určujúci pre schopnosť prirodzene počať vlastné dieťa, rovnako dôležitý je pre liečbu neplodnosti. Pri liečbe metódou IVF (in vitro fertilizácia) alebo oplodnenie v skúmavke, má 30-ročná žena dvojnásobnú šancu otehotnieť než štyridsaťročná.

Vajíčka sa spotrebúvajú (ženy sa rodia s obmedzeným a definitívnym počtom) a každý rok starnú. Potom neplnia funkciu ani pri spontánnom počatí, ani pri asistovanej reprodukcii.

Liečba bude zdĺhavá a bolestivá