Batoľatá sú rozkošné, ale aj záhadné malé stvorenia. Mnoho rodičov by mohlo tvrdiť, že život s batoľaťom je síce zábavný, no na druhej strane aj veľmi vyčerpávajúci. A práve aj kvôli tomu je o batoľatách rozšírených mnoho mýtov. Ktorým by ste teda nemali veriť?

Detská reč negatívne vplýva na dieťa

Detská reč je veľmi špecifická a hovoríme ňou len a len s deťmi, predovšetkým batoľatami. Detská reč je príznačná najmä vysokým hlasom, rôznymi citoslovciami, ba u niektorých až neidentifikovateľnými zvukmi. Niet potom divu, že na okolie pôsobí neprirodzene až smiešne. Nuž a v tom je práve to tajomstvo. Takáto reč deťom totiž neškodí, ale pomáha. Vysoko postavený až spevavý hlas dieťa rýchlejšie zaujme a jeho pozornosť udrží na dlhšiu dobu. To je u batoliat náročné. Takže, keďže takáto “detská” reč stimuluje pozornosť detí, rozhodne na ne nemá negatívny vplyv.

Skoré čítanie a vysoké IQ

Medzi rodičmi sa zvykne hovoriť, že ak dieťa začne čítať ešte v predškoskom veku, zrejme bude nadpriemerne inteligentné. Hoci to môže byť jeden zo znakov, o ktorých sme písali TU, nemusí to striktne platiť. Pre skutočne relevantnú predpoveď vysokej onteligencie je potrebné pozorovať viacero znakov, ako len skoré čítanie.

“Nevedia” robiť domáce práce

Ďalší veľký mýtus. Mnoho rodičov začne svoje batoľa vynechávať z domácich prác len preto, že je “ešte malé”. Aj keď je to s ohľadom na vek pravda, dieťa už od dvoch rokov vie vykonávať jednoduché domáce práce. Dokáže si samo upratať hračky, vyhodiť odpadky do koša či dokonca pozametať. Nezabúdajte dieťa viesť k domácim prácam už odmala a neopravedlňujte jeho vek, inak poškodíte sami sebe. V staršom veku totiž deti k domácim prácam “prinútite” len veľmi ťažko.