V súčasnosti je trend veľkých rodín s viacerými deťmi už na ústupe, no predsa sa nájdu také, ktorým mnohopočetnosť neprekáža. Dokonca sa ukazuje, že práve rodiny s viacerými deťmi majú oproti iným mnoho výhod a sú šťastnejšie a spokojnejšie. Viete prečo?

Sú najviac ekologické

O potrebe ochrany planéty a udržateľnosti sa hovorí často. A aj keď väčšina z nás sa o to všemožne snaží, vo veľkých rodinách to ide akosi samé od seba. V rodinách, kde je viac detí nie je šanca, aby sa napríklad nejaké oblečenie nevyužilo a posúva sa zo súrodenca na súrodenca. Podobne je to aj v prípade hračiek či detskej výbavy. Čím viac detí, tým menej nových vecí a to znamená plus pre udržateľnosť planéty.

Každé ďalšie dieťa znižuje stres

Rodičovské stresy a obavy, ktoré má azda každý rodič pri prvom dieťati, sa s každým ďalším dieťaťom rozplynú. Dalo by sa preto povedať, že v mnohopočetných rodinách je stres pri výchove detí minimálny, čo má dobrý vplyv nielen na psychiku rodičov, ale aj detí.

Lepšia organizácia

Hovorí sa, že tam kde je veľa rúk, je veľa pomoci. A vo veľkých rodinách to teda platí doslovne. Ukazuje sa, že rodiny s viacerými deťmi sú lepšie zorganizované a aj vďaka počtu detí sa medzi členmi rozvíja intenzívnejšia spolupráca a podobne tak aj lepšie vzťahy.