Mať inteligentné a múdre dieťa, ktoré spomedzi ostatných detí vyniká je tajným snom asi každého rodiča. Ako to však zistiť? Prečítajte si nasledujúce znaky, ktoré jasne prezradia, že doma máte malého génia, ktorý má naozaj vysoké IQ.

Je vôbec možné u dieťaťa definovať rozumovú inteligenciu, nazývanú aj IQ? Dalo by sa povedať, že áno. Podľa medzinárodnej organizácie združujúcej nadpriemerne inteligentných ľudí s názvom Mensa totiž existuje súbor vlastností alebo znakov, podľa ktorých je možné odhadnúť, či má dieťa vyššu inteligenciu ako jeho rovesníci. Ktoré to sú?

Má skvelú pamäť

Pamäť je významným míľnikom v inteligencii. Je dôležitá na uchovávanie informácií, ktoré si je možné aj po určitom čase vybaviť. To je pre deti prospešné najmä v škole. Psychológovia sa však domnievajú, že skvelá pamäť nie je spojená len so vzdelávaním, ale aj s každodennými povinnosťami a bežnými činnosťami. Dieťa si totiž lepšie pamätá napríklad povinnosti, či vie takmer bez jednej chyby uhádnuť všetky páry v pexese. Zároveň však tvrdia, že deti s dobre vyvinutou pamäťou sú síce inteligentnejšie, ale sú z nich aj lepší klamári.

Vie čítať už v škôlke

Skoré čítanie už v predškolskom veku je jedným z najvýznamnejších znakov, ktoré môžu prezradiť, že je vaše dieťa malý génius. Veľmi inteligentné deti začínajú čítať už okolo štyroch rokov, kým ich rovesníci až okolo 6. roku života. Čo je zaujímavé je fakt, že deti s vysokou inteligenciou samé túto potrebu vyhľadávajú. Jednoduchšie povedané, zaujímajú sa o knihy, písmená, snažia sa ich naučiť písať či vysloviť. Ak si to všímate aj na svojom dieťati, zaručene je inteligentnejšie, ako zvyšok triedy.

Má zmysel pre humor

Pre deti je zmysel pre humor vo svojej postate úplne neznámy pojem, no napriek tomu ho deti s vysokým IQ majú už od útleho detstva a vedia ho využívať. Ako sa to prejavuje? Dieťa môže trebárs rado rozprávať vtipy, či zabávať iných a spoznáte to aj tak, že tam kde je vaše dieťa je vždy veľa smiechu. Pokiaľ sa zmysel pre humor rozvíja aj u vašej ratolesti, podporujte ho a nenapomínajte.