Rodina, do ktorej sa dieťa narodí ho vo veľkej miere ovplyvňuje a malými krokmi formuje jeho osobnosť a budúcnosť. Keďže matka je pre dieťa kľúčová, od nej závisia prvé činy, správanie aj rozhodnutia dieťaťa. Pozreli sme sa na typy vzťahov matky a dcéry a hlavne na to, ako konkrétna výchova dokáže dievčatá ovplyvňovať v budúcnosti. Kam by ste zaradili váš vzťah?

Ako sestry

Už z názvu je jasné, že pôjde o veľmi blízky a dôverný vzťah. V tomto type vzťahu sa matka a dcéra správajú ako sestry, sú si veľmi blízke a ich vzťah je bez akýchkoľvek tajomstiev. Všetko robia spolu a tento spoločný čas si navzájom veľmi užívajú. Napriek tomu, že matka je v takomto vzťahu predovšetkým matkou, aj s úlohou zodpovednosti a starostlivosti o svoju dcérku jej vie byť aj tou najbližšou osobou, ktorej môže povedať všetko. 

Ako to ovplyvní dcéru: Dcéry, ktoré majú so svojou mamou takýto blízky vzťah sú viac zodpovedné a vďaka tomu častejšie zastávajú roly vo vedúcich pozíciách. Takéto puto s matkou už od detstva im pomáha stať sa emocionálne silnými osobami so zdravým sebavedomím a nemajú strach z odmietnutia.

Ako najlepšie kamarátky

Tento typ pevného vzťahu medzi matkou a dcérou je podobne ako predchádzajúci, založený na vzájomnej dôvere. Matka, ktorá je pre svoju dcéru tou najlepšou priateľkou je do života dcéry veľmi angažovaná, avšak v dobrom slova zmysle. Svoju dcéru podporuje vo všetkom, vždy vie čo povedať a je stále prítomná, ak ju jej dcérka potrebuje: je pre ňu nielen najlepšou priateľkou,  vzťahovou poradkyňou a bláznivou kamarátkou, ale aj oporou v ťažkých časoch. 

Ako to ovplyvní dcéru: Dievčatá vyrastajúce s mamou a najlepšou kamarátkou v jednej osobe sú v budúcnosti omnoho psychicky silnejšie, neboja sa výziev alebo riskovania. Keďže sa cítia milované a pochopené, väčšinou iniciujú vzťahy, do ktorých potom vnášajú veľa lásky a porozumenia. 

Cudzinky

Opakom predošlých dvoch typov vzťahov matky a dcéry je takzvaný cudzinecký vzťah, v ktorom sú si matka s dcérou skôr vzdialené a to najmä emocionálne. Každá z nich žije svoj vlastný život a dopodrobna sa o seba veľmi nezaujímajú. Nezdieľajú spoločné problémy alebo myšlienky - čo má za následok, že svoju skutočnú osobnosť navzájom prakticky vôbec nepoznajú. Ich konverzácie totiž zvyčajne začínajú aj končia pri domácich úlohách či povinnostiach. 

Ako to ovplyvní dcéru: Ak má dievča neosobný vzťah k svojej matke má väčšie riziko upadnutia do depresie, úzkosti a často bojuje s nízkou sebaúctou. Okrem iného dcéru tento nezáujem zo strany matky môže ovplyniť natoľko, že v budúcnosti nebude schopná vytvárať zdravé vzťahy. Na druhej strane, sú takéto ženy viac “otesané” realitou, vďaka čomu sa stávajú nezávislými, keďže vedia, že svoje problémy si aj tak musia vyriešiť samy.