Azda každý jeden rodič chce byť pre svoje dieťa tým najlepším rodičom. To je pochopiteľné. No v súčasnosti je definícia dobrého rodiča nejasná. Je lepšie byť na dieťa prísny alebo mu všetko dovoliť? Popravde, ani jedno nie je správne. Oba tieto prístupy môžu byť dokonca predzvesťou toho, že sa z vás stáva toxický rodič. A aké ďalšie znaky charakterizujú toxických rodičov? Dajte si na ne pozor a ak ich na sebe dokonca pozorujete, pre dobro vašich detí sa ich čím skôr zbavte!

Nedbáte na dodržiavanie pravidiel

Stanoviť deťom pravidlá nie je v úlohe rodiča až také náročné. No problém nastáva až vtedy, ak ich deti nechcú rešpektovať. Práve tu sa začína veľmi podstatná rodičovská úloha, a to dbať na to, aby boli stanovené pravidlá aj dodržiavané. Veď si len spomeňte, koľkokrát vaše dieťa neposlúchlo, neumylo si zúbky, neupratalo si izbu, či sa nevrátilo načas domov a vy ste s tým nič neurobili alebo nad tým len mávli rukou a jednoducho zabudli. Hoci sa vám takýto prístup môže zdať v poriadku, pretože ušetrí množstvo konfiktov, v poriadku naozaj nie je. Je nutné deti naučiť, že dodržiavanie stanovených pravidiel je dôležité a že ich nedodržanie neostane len tak. Pokiaľ s tým nič neurobíte, strácate svoju rodičovskú autoritu a vypovedá to aj o tom, že si neviete stáť za slovom. Naozaj chcete, aby vás tak vnímali aj vaše deti?!

Deti kritizujete

Kritika je prirodzenou súčasťou života každého z nás a vo väčšine prípadov už žiaľ aj detí. Mnoho rodičov totiž nevie rozlišovať situácie, v ktorých stačí dieťa len napomenúť a kedy kritizovať. Kritika na strane detí naozaj nemá čo robiť, pretože za prvé jej zrejme ešte nerozumejú a za druhé im ubližuje. Ak teda kritizujete svoje deti príliš a často nie je ste nikým iným, ako toxickým rodičom. Dajte si na to pozor, pretože neustále krizizovanie vašich potomkov môže zanechať trvalé a negatívne následky na ich snahe či úspechoch v budúcnosti.

Nedávate deťom vlastný priestor

Každé dieťa potrebuje mať aj svoj vlastný a osobný priestor. A to najmä vo veku s nástupom puberty. Vtedy je to viditeľné asi najviac. Či už doma tínedžera máte alebo (ešte) nie, pamätajte na to a doprajte mu osobný priestor bez zbytočného vypytovania. Rodič, ktorý bude neustále naviazaný na dieťa, bude sa ho neustále do detailov všetko vypytovať či nebodaj prejaví svoje ochranárske pudy, sa pre dieťa chtiac či nechtiac stane toxickým rodičom. Pokiaľ teda nechcete stratiť akúkoľvek komunikáciu s dieťaťom, poskytnite mu vlastný priestor.