Priemerný slovenský chlapec meria v osemnástich rokoch 180 cm a dievča 167 cm. Ako sa bude k týmto číslam blížiť váš syn alebo dcéra? To sa dá odhadnúť už v detstve, hoci slovíčka „pravdepodobne“ alebo „odchýlka“ hrajú aj 15 cm dlhú rolu. Ich rast však v prípade zlého vývinu dokážete s pomocou odborníkov a stravy ovplyvniť.

Genetická predispozícia

"Na výšku dieťaťa má najdôležitejší vplyv výška rodičov, to je absolútne zásadný faktor,“ uvádza detský lekár René Hrdlička a dodáva: „V prvom roku života hovoríme o dĺžke dieťaťa a za tú dobu vyrastie vôbec najviac, z asi 50 cm na 75 cm, čo je o 50 %. Taký rast už znovu nenastane. Druhé zásadné obdobie nastáva okolo puberty, tu môže dievča či chlapec vyrásť za krátku dobu aj o 20 a viac centimetrov.“

To, aké vysoké bude vaše dieťa v dospelosti, môžete zistiť pomerne jednoduchým výpočtom, musíte však rátať s odchýlkou. Výsledná telesná miera sa môže líšiť aj o desať centimetrov smerom hore i dolu, takže vám vyjde vždy skôr orientačný výsledok a s istotou budete vedieť len to, že vaše dieťa bude v dospelosti „skôr malé“ alebo „skôr vysoké.“ Preventívne prehliadky u pediatra obsahujú vždy aj meranie dieťaťa. Ak máte zodpovedného lekára, môžete sa spoľahnúť, že by vás včas upozornil, pokiaľ by vo vývoji nastal akýkoľvek problém.

Priemery a odchýlky: matematika rastu

Najdôležitejšou súčasťou rastového grafu sú tzv. percentily. Ide o akési relatívne umiestnenie na krivke voči ostatným posudzovaným, teda bod, kde sa z hľadiska rastu nachádza vaše dieťa voči dlhodobému priemeru. Nejde až tak o to, či je na 20. alebo 40. percentile. Zásadné je, aby sa rast nezastavil, či príliš nespomalil alebo nezrýchlil. „Ak je dieťa pod 10. percentilom, je výrazne menšie, a naopak, nad 90. percentilom príliš vysoké,“ upresňuje odborník. To je dôvod na starostlivé sledovanie a v niektorých prípadoch na vyšetrenie.