Smrť je súčasťou života, no mnoho rodičov o nej pred deťmi nehovorí. Čo však v prípade, ak smrť zastihne rodinu? Kedy a ako to dieťaťu citlivo vysvetliť?

Smrť by nemala byť tabu

Väčšina z nás síce súhlasí, že smrť patrí k životu, len čo však zasiahne niekoho blízkeho, vyrovnávame sa s ňou len ťažko. Podobný stres pôsobí smrť najbližších i deťom, ktoré navyše jej konečnosť nechápu.

Až do šiestich rokov deti nespájajú so smrťou absolútny koniec života, až na začiatku školského veku pochopia jej definitívnosť. Fascinácia smrťou prichádza u väčšiny detí medzi štvrtým a piatym rokom života a mnoho rodičov sa v tomto období dostane do ťažkej situácie.

Napriek tomu treba deťom vždy odpovedať. Otázky týkajúce sa smrti a smútku sú pre deti normálne. Čím viac im budete tajiť, tým viac sa budú cítiť samy, až sa budú musieť vyrovnať so smrťou niekoho blízkeho. V tomto ohľade deti potrebujú poznať pravdu. 

Dieťa na pohrebe?

O tom, či vziať dieťa na pohreb člena rodiny, sa v mnohých domácnostiach vedú dlhé a bolestné diskusie. Väčšina dospelých to posudzuje podľa vlastných zážitkov z detstva.

Deti sa môžu zúčastniť na pohreboch, pokiaľ si to samy želajú. Dobrovoľnosť je najdôležitejšia výsada, chráni dieťa. Ono samo vie najlepšie, ako ďaleko sa môže vystaviť emocionálnej záťaži. Deti potrebujú oporu.

Ako hovoriť s deťmi o smrti?

Dieťaťu chvíľu potrvá, kým smrť pochopí komplexnejšie. Pri rozhovore je však dôležité držať sa viacerých pravidiel, aby mu to nespôbilo traumu.