Chceme byť tie najlepšie, najsilnejšie a najúžasnejšie matky „tigrice“, ktoré všetko zvládnu lusknutím prstov rovnako ako v rozprávke. Ale tak to nie je. Sme len obyčajné (čo sa však s najlepšími nevylučuje) ženy. Ako pôrod a starostlivosť o deti chápu inde, a je to naozaj taký rozdiel?

Všetko štartuje prípravou na príchod potomka, čo niektoré kultúry a národy vnímajú celkom odlišne. Čas zrodenia je magický a každý národ má vlastné tradície.

Vyberte si víťazný tím 

Vo väčšine kultúr sú pri pôrode prítomné výhradne ženy. Muži nemajú do pôrodnej miestnosti prístup (ani o to veľmi nestoja). Pôrod a všetko, čo s ním súvisí, sa považuje za ženskú doménu. Prítomnosť ženy alebo viacerých žien, ktoré majú skúsenosti, pôsobí pri pôrode veľmi upokojujúcim dojmom. Obvykle sú to členovia rodiny. Kto by mal zdieľať tú najintímnejšiu chvíľu života ženy a jej práve narodeného dieťaťa, treba zvažovať ešte v tehotenstve. 

Doprajte si masáž a bylinky

Staré mexické kultúry, ako mayská alebo yucatánska, zastávali názor, že hodinová celotelová masáž počas každej predpôrodnej návštevy je nevyhnutná potreba. Nejde pri nej totiž len o to, aby ste sa zbavili bolestí, ale vaša pôrodná asistentka sa tak dokonale zoznamuje s vaším telom. Skúsená pôrodná asistentka je schopná rozpoznať polohu dieťatka a jeho veľkosť len dotykom. Všemožné olejčeky a bylinky môžu upokojiť predpôrodné bolesti, a potom uľahčiť celý pôrod.

Postaviť, stáť!

Ďalšia z pôrodných tradícií, hojne sa vyskytujúcich na celom svete, je pôrod vo vzpriamenej polohe, najčastejšie v podrepe. Nájdete ju už na starých rytinách alebo maľbách. Táto poloha je veľmi chytrá, využíva totiž zákony gravitácie, aby pomohli s pôrodom. Drep zároveň roztvára bedrá a dáva tak dieťaťu viac pries- toru, na rozdiel od polohy poležiačky, ktorá uzatvára panvu. Prieskumy ukazujú, že väčšina žien na svete rodí vo vzpriamenej polohe.

Rozkmitajte a roztancujte brucho

Niektorí antropológovia veria, že brušný tanec vznikol ako pôrodný rituál medzi kmeňmi Stredného východu, ktoré tento pohyb používali ako pomoc pri kontrakciách a na uľahčenie celého priebehu pôrodu. Hoci to nebol pôvodný účel tanca, určite funguje. Tanec pôsobí ako protitlak a pôrod nie je taký bolestivý. TIP: Veľa štúdií i niektoré predpôrodné kurzy ponúkajú tance (brušné, relaxačné), ktoré naučia pohyby, pomáhajúce otvoriť pôrodné cesty a dýchať. Spýtajte sa pôrodných asistentiek a na predpôrodných kurzoch. 

Prestrihnutie pupočnej šnúry

Ide o veľmi rýchly a rutinný akt, v mnohých kultúrach vrátane Číny a Indie však má veľký význam. Na mnohých miestach sveta je obvyklé čakať, kým odíde placenta. V momente narodenia je v placente stále asi 40 mililitrov krvi, teda dosť značné množstvo, ktoré môže dieťa získať od matky, kým sa pupočník prestrihne. Súčasné štúdie dokazujú, že oneskorené prestrihnutie zvyšuje zásoby železa v tele. Napríklad v Indii, pokiaľ dieťa samo nedýcha, sa s prestrihnutím šnúry čaká, kým sa dych rozbehne. Vtedy pôrodníci zahrievajú placentu, aby stále pumpovala krv.