Stres prežívajú deti od dojčenského veku a vplyv na ich psychiku i zdravotný stav môže byť zdrvujúci. Teda v prípade, že nemáte správnu a fungujúcu stratégiu, ako naučiť svojho potomka so stresom pracovať. Poradíme vám, ako sa dopracovať k výsledku, ktorý bude pôsobiť relaxačne a bude zároveň znižovať devastačný účinok na nezrelý organizmus.

Poznajte nepriateľa

V dojčenskom veku je to jednoduché. Stres vyvolávajú situácie, kedy dieťatko nevie, čo sa s ním bude diať a nemá v blízkosti mamičku. Preto by ste nikdy nemali nechať dieťa plakať s pocitom, že sa zase upokojí, naopak, plačom dáva najavo, že vás potrebuje. Aj v batoľacom veku sa utvárajú emócie dieťaťa a ono samo sa s nimi učí pracovať, čo sa mu však nie vždy darí.

V predškolskom veku je namieste vysvetliť ratolesti fungovanie duše, pocitov a prepojenie veľkého kokteilu emócií, ktorý môže v hlavičke a srdci vyvolávať radosť, prípadne obavy a strach – ktoré sa pomaly pretavujú na stres. 

Ako sa vyrovnať so stresom

Dôležité je, aby rodičia naučili svoje ratolesti vyrovnať sa s pocitmi, ktoré prežívajú vtedy, keď zažívajú obavy. A že tých situácií môže byť habadej. Deti v predškolskom veku sa boja, že nepríde Ježiško, sú v strese, či list dostane, žijú v strachu z ranného vstávania, obávajú sa hádok, ktoré sa odohrávajú medzi rodinnými príslušníkmi a pod.

Základným pravidlom, ktoré by ste mali mať stále na pamäti a ako také ho odovzdať svojim deťom, je to, že s každým strachom, i keby bol obrovský, sa dá bojovať, stačí len vedieť ako. Zároveň by však deti mali vedieť, že stresu sa v živote nevyhnú, že ide skôr len o to, naučiť sa s ním pracovať, potom nemôže škodiť.

Čísla pre vás

Čo našich najdrahších trápi najviac? Na prvom mieste je to škola a školské výsledky, strach, že v živote pre zlé známky neuspejú tak, ako si prajú rodičia. Na druhom mieste sa objavuje zmienka o rodinných problémoch. V tom sa skrýva obava z toho, že sa rodičia rozvedú, strach z fyzických trestov, nesúladu s mamičkiným či otcovým novým partnerom. Potom sú tu obavy z toho, že sa dieťa stane predmetom ohováraní, že neuspeje na sociálnych sieťach, že bude šikanované svojimi vrstovníkmi.

Deti sa stresujú tiež kvôli posmechu, ktorý im hrozí zo strany spolužiakov kvôli oblečeniu, nedostatočnému finančnému zabezpečeniu rodiny atď. A stále častejšie sa mladé dievčatá začínajú aj obávať toho, že nie sú pre ďalší úspešný život dostatočne krásne.

Ako deti reagujú na stres?