Ovplyvňuje poradie  dieťaťa v skupine súrodencov osobnosť dieťaťa? Sú jedináčikovia naozaj systematickí a benjamínci zabávači? Samozrejme, že takzvané súrodenecké konštelácie nie sú jediným určujúcim atribútom, ktorý utvára osobnosť dieťaťa. Avšak mnohokrát môžu rodičom (ale napríklad i pedagógom) veľmi pomôcť chápať svoje deti a pomáhať im v oblastiach, v ktorých sú si neisté.

Prvorodené, prostrené a najmladšie dieťa

Medzi rodičmi je už niekoľko rokov veľmi populárna kniha Súrodenecké konštelácie od psychológa Kevina Leman. Desaťročiami praxe a skúsenosťami ostrieľaný autor sa v nej zamýšľa nad tým, nakoľko formovanie osobnosti ovplyvňuje súrodenecké poradie, počet a pohlavie súrodencov, ale aj vekové rozostupy medzi jednotlivými súrodencami. Odborník napríklad tvrdí, že jedináčikovia (a tiež prvorodené deti) sú zvyčajne veľmi zodpovednými a systematickými jedincami.

Naopak najmladšie deti v rodine bývajú často "zabávači a šašovia", skrátka malí komedianti, ktorí sa radi predvádzajú a disponujú talentom získavať si svoje okolie. Vedia sa spoľahlivo presadiť, vedia si veľa vecí kreatívne zariadiť. Kým jedináčikovia a prvorodení majú radi veci na svojom mieste a vítajú poriadok, najmladšie deti v rodine sú skôr ich opakom. Osobnostne značne rôznorodou skupinou sú vraj prostredné deti, ktoré sa však v hojnej miere vyznačujú vynikajúcimi vyjednávacími schopnosťami.