Dôslednosť namiesto dokonalosti

Zásadné otázky našej výchovy, či jesť päťkrát denne, alebo len štyrikrát, či čokoládku až popoludní, alebo i dopoludnia, nemajú často správne riešenie. A pre dobrú výchovu nemusíme nutne ani takéto riešenie hľadať. Lepšie je dôsledne vyžadovať plnenie, hoci nie celkom dokonalých pravidiel. Je to rozhodne vhodnejšie ako zavádzať superdokonalé výchovné prístupy. Dôslednosť je vo výchove kľúčová. Buduje v dieťati sebakontrolu, vôľu, pocit bezpečia, predvídateľnosť, istotu a pocit hraníc.

Primeranosť

Nepreháňajte to s extrémami, s pozornosťou, ktorú dieťaťu dávate. Podobne ani s prehnanou starostlivosťou, trestami ani s pochvalami či prílišnou samostatnosťou, ktorú od dieťaťa vyžadujete. Dobrá nie je ani prehnaná podpora, veľká kontrola a veľké kamarátstvom. Všetkého teda s mierou.

 

 

Foto: Shutterstock