Aký je ideálny vekový rozostup medzi súrodencami? 1, 2, 3 alebo dokonca 4 roky? A čo sa vlastne ukrýva pod označením "ideálny"?

Sotva jedno dieťa odrástlo, mať ďalšie alebo počkať, až prvé dieťa pôjde do školy? Existuje vôbec ideálna veková súrodenecká konštelácia?

Skúsenosti rodičov aj názory odborníkov nahrávajú skôr menším vekovým rozostupom

Aké názory na ideálny vekový rozostup medzi súrodencami prevládajú v odborných kruhoch? Napríklad psychológ a psychoterapeut Miroslav Vyhnálek ​​sa v súvislosti s malým vekovým rozostupom domnieva: "Medzi deťmi vznikajú užšie väzby a intenzívnejší je aj vzájomný vzťah. To už nemožno povedať o rozdiele troch či štyroch rokov, kde má starší súrodenec navrch a má tendenciu upevňovať svoje dominantné postavenie. Čím je vekový rozostup väčší, tým ťažšie k sebe deti hľadajú cestu."

Samozrejme, že menšie vekové rozdiely nezaručia, že súrodenci budú mať pekný vzťah aj v dospelosti, no v detskom, obzvlášť predškolskom a mladšom školskom veku veku možno očakávať, že si deti budú blízke, budú mať veľa spoločných záujmov a zážitkov. Skrátka budú skôr kamaráti, než súrodenci. V súrodeneckých vzťahoch "dievča - chlapec" pravdepodobne dôjde k väčšiemu prelínaniu chlapčenských a dievčenských záujmov a hier. Dievčatko si môže v budúcnosti vďaka tomu dobre rozumieť aj s chlapcom a naopak.

Súrodenci, no i tak dvaja jedináčikovia

V peknej knihe o súrodeneckých vzťahoch s príznačným názvom Pozitívna výchova súrodencov v rodine od manželov Čapkových sa okrem iného píše o tom, že vekový rozdiel piatich a viac rokov môže v niektorých prípadoch viesť k výchove ďalšieho jedináčika. Čo samozrejme nemusí byť chápané negatívne, niektorým rodičom môže tento model dokonca vyhovovať a môžu ho uprednostňovať! Ostatne nielen vekový rozdiel, ale tiež výchovný podiel rodičov a celková atmosféra v rodine veľmi ovplyvňujú to, aké k sebe budú mať súrodenci vzťahy, a či sa k sebe budú mať aj v dospelosti.