Čoskoro sa zase začne každoročná dilema: ktoré záujmové aktivity vybrať z tej obrovskej ponuky? A kde ležia hranice medzi chvályhodným rozvíjaním záujmov dieťaťa a jeho zbytočným preťažovaním, ktorého sa dnes „dopúšťa“ toľko rodičov?

Začína sa to už v škôlke a v škole to ešte len naberie obrátky. Môžete stokrát čítať, že u prvákov bohato stačí jeden alebo dva krúžky, lenže potom príde 1. september a vy odchádzate zo školy s hlavou ako pátrací balón, v ruke zoznam krúžkov, ktoré škola ponúka a v kabelke letáčiky zo spriatelených detských centier, športových klubov a jazykových školičiek. Ako však vybrať ten správny?

Pridať môžete vždy

Máte pocit, že takí rodičia buď nemajú rozum, alebo sú prehnane ambiciózni? Skôr ide o trend, hlavne vo veľkých mestách, kde je ponuka najpestrejšia. „Nedá sa zovšeobecniť, ktoré krúžky sú najlepšie, ani koľko je maximum, treba vychádzať z individuality dieťaťa i celkovej organizácie týždňa,“ hovorí školská psychologička Tereza Slunečková. „Položte si nasledujúce otázky: Aké sú pohybové aktivity dieťaťa? Má možnosť odpočinku, voľných hier, pripraviť sa do školy, ale i tráviť čas s rodičmi?“

Krúžky a ich náplň vychádzajú predovšetkým z toho, pre akých veľkých záujemcov sú určené. „To znamená, že môžu byť aj vzdelávacie krúžky pre deti mladšieho predškolského veku, len musia rešpektovať ich vývojové obdobie. U takýchto malých detí nie je vhodné, aby napríklad len sedeli za stolíkmi. Treba, aby aktivity boli hravé, využívali pohyb, ale i upokojenie, takže sa v nich deti môžu prejavovať spontánne a detsky.“ Napriek tomu sa to snažte, hoci v dobrej viere, neprehnať, hlavne u prváčika. „S krúžkami by som začala veľmi pomaly, dieťa musí mať predovšetkým možnosť dostať sa do školských povinností,“ zdôrazňuje Tereza Slunečková.

Menej je viac

„Veľa rodičov má však ambície rozvíjať potomka vo všetkých možných oblastiach. Máva na to vplyv aj typ školy. Každopádne, krúžok je pre dieťa to isté ako práca pre dospelého: je to organizovaný čas, nie je dobré ho brať ako odpočinok, ale práve ako prácu. Počet krúžkov by teda mal byť taký, aby dieťa malo tiež možnosť hrať sa, užívať si aktivity s rodičom alebo inou blízkou osobou.“ Berte to tak, že pridať môžete vždy, druhá trieda už býva ľahšia.