Zvykneme ich nazývať všelijako - ocko, otecko, ocinko, tatko, tatinko.. Hoci má mnoho pomenovaní vždy zastáva veľmi významnú rolu - otca. Vedeli ste však, že existujú určité typy otcov, ktoré sa vyvinuli najmä na základe ich vlastností a vzťahu k deťom? Akým otcom je otec vášho dieťaťa?

Autoritatívny vodca

Otec by mal byť samozrejme aj autorita, ktorú celá rodina rešpektuje. No niekedy je jej až príliš. Rola muža - vodcu v rodine totiž vyúsťuje do prehnanej prísnosti a pravidiel, ktoré sa musia dodržiavať. Prvoplánovo je takáto výchova na mieste, pretože je dôležité dieťa naučiť dodržiavať pravidlá a hranice, na druhej strane sa tu vytráca emotívna stránka otca. Hoci autorita a rešpekt by mali byť vo vzťahu otca a detí prirodzené, dieťa by tiež malo vedieť, že aj napriek prísnemu pohľadu má v otcovi aj milujúcu osobu.

Kamarát

Je to muž a otec so srdcom na správnom mieste. Svoje dieťa miluje a rád s ním trávi každú voľnú chvíľu. Tento typ otca svojho potomka rád učí novým veciam, pomáha mu a podporuje ho. Navyše pre dieťa je takýto otecko tým najlepším kamarátom, s ktorým sa môže blázniť, ale aj mužským vzorom, ktorému môže povedať o svojich tajomstvách, ale aj trápeniach. Takíto oteckovia sú však natoľko milujúci, že svoje dieťa často zvyknú rozmaznávať, no napriek tomu je ich vzťah k deťom ukážkový a takého otca by pre svoje dieťa chcela azda každá žena.

Takmer cudzí muž

Tento typ by sa až na biologickú súvislosť nemal ani nazývať otcom. Takýto muž sa totiž zmohol len na splodenie dieťaťa a tým sa to skončilo. A hoci aj keď žije v spoločnej domácnosti o dieťa sa nezaujíma, ani k nemu neprejavuje žiadne city. Dieťa takého otca postupom času začína vnímať ako vzdialeného a cudzieho muža, ktorému hovorí otec. Snáď je teda takých “otcov” čo najmenej.