Jeden zo sto ľudí na svete má niektorú z porúch autistického spektra. Majte radšej oči na stopkách, dieťa s autizmom môže vyzerať inak, než si myslíte. Autizmus totiž neznamená, že sa na vás dieťa nepozrie, neusmeje, alebo sa nepríde pomaznať.

Čo to je autizmus a koho sa týka?

Ide o vrodenú poruchu niektorých mozgových funkcií, ktorá spôsobuje, že ľudia s autizmom nedokážu informácie a podnety z vonkajšieho okolia správne vyhodnocovať a okolitý svet je pre nich zle zrozumiteľný a chaotický. Porucha sa prejavuje abnormalitami v správaní. Spektrum prejavov je veľmi rozmanité, spoločným znakom všetkých osôb s autizmom je narušenie v oblasti sociálneho správania, komunikácie a predstavivosti, typické je tiež stereotypné správanie. Na jednej strane spektra môžu byť deti, ktoré neprejavujú záujem o kontakt s ostatnými, sú „uzavreté vo svojom svete“ a nedokážu bez pomoci druhých samostatne fungovať. Na druhom konci sú deti, ktoré sú v kontakte aktívne, stoja o kamarátov, ale ťažko sa orientujú v sociálnych a emočných situáciách a ich reakcie bývajú neadekvátne.

Pri neznalosti problematiky autizmu sa potom správanie týchto detí nesprávne vyhodnocuje ako provokácia, nevychovanosť, rozmaznanosť a pod. „Presná príčina autizmu nie je zatiaľ známa, vedecké štúdie dokazujú vysoký genetický podiel pri vzniku autizmu. Rizikových faktorov pre rozvoj autizmu je viacero, ale vysoké riziko existuje u mladších súrodencov detí s autizmom a tiež v rodinách, kde niekto z príbuzných vykazuje prejavy tejto poruchy. Ďalšou rizikovou skupinou sú predčasne narodené deti. Ako rizikový faktor je diskutovaný aj vyšší vek rodičov,“ hovorí psychologička Veronika Šporclová.

Aký varovný signál si obvykle všímať?

Rodičia detí, u ktorých bol neskôr diagnostikovaný autizmus, uvádzajú, že si už po prvom roku všimli menší záujem dieťaťa o spoločnú hru (posielanie autíčka, kotúľanie s loptou, prezeranie knižiek a pod.), že dieťa neprejavovalo radosť zo vzájomného kontaktu (napr. pri sociálnych hrách typu ťap, ťap, ťapušky), že nedokázalo vyjadriť svoje prianie, požiadať o pomoc (napr. ukazovaním).