Medzi najčastejšie poruchy autistického spektra (PAS) sa zaraďuje najmä detský autizmus, Aspergerov syndróm a atypický autizmus. Každý z nich má svoje príznaky, ktoré na dieťati môžete pozorovať už zhruba od jedného roka. Čo si všímať a čo robiť, ak máte podozrenie?

Podľa šťatistík na Slovensku žije s touto poruchou okolo 40 000 ľudí a uvádza sa, že chlapci trpia autizmom až 5-krát častejšie ako dievčatá. "Príznaky sa pohybujú od miernych až po závažné,“ hovorí Juhi Pandey, pediatrická neuropsychologička z Centra pre výskum autizmu v detskej nemocnici vo Philadelphii.

Prvé z týchto prejavov autizmu si môžete všimnúť už okolo jedného roka, u iných detí sa objavia až neskôr, teda pred tretím rokom veku. Každopádne, je dôležité dieťa pozorovať, aby ste nič nezanedbali. Ktoré príznaky sú teda pre autizmus najtypickejšie?

Slabý očný kontakt

Ide o jeden z najčastejších znakov autizmu. Najmä menšie deti majú tendenciu pozerať sa do očí blízkym aj cudzím, ale dieťa s autizmom sa tomu naopak, vyhýba. Niektoré deti však môžu byť spočiatku len hanblivé, takže nedostatok očného kontaktu nemusí nutne indikovať autizmus, no mali by ste si všímať, ako často k tomu dochádza.

Chce sa hrať samo

Deti sú prirodzene spoločenské a preto sa rady hrajú spolu. Keď sa vaše dieťa hrá samo, nemusíte hneď myslieť na najhoršie, možno je len trochu hanblivé či introvertné. Ak však odmieta prítomnosť detí, neveští to nič dobré. U menších detí v období vzdoru je to ešte bežné, no ak to nastane u detí v školskom veku, je to varovný signál.

Opakujúce sa gestá

Reč tela dokáže toho napovedať veľa a podobne je to aj v prípade autizmu. Ak dieťa robí opakované pohyby alebo gestá, ako napríklad ťapkanie alebo otáčanie rukami, hra s prstami alebo kývanie sa tam a späť, sú to začínajúce znaky autizmu.