Vyvarujte sa telesných trestov a zastrašujúceho kriku – strach nie je dobrou pohnútkou k poslušnosti. Nechajte ratolesť hovoriť o jej potrebách a povedzte jej i svoje vlastné. Naučíte ju tak empatii voči sebe i druhým.

Zachovajte pokoj 

Nenechajte sa vyprovokovať a vždy myslite na to, že reakcia v hneve neprinesie žiadaný výchovný výsledok. Radšej napočítajte do desať a potom reagujte. Nechcete predsa z vašej ratolesti vychovať ustráchanú bytosť.

Nebojte sa opakovania 

Batoľatám často chvíľu trvá, než pochopia, o čo ich žiadate. Niekedy bude potrebné jednu konkrétnu požiadavku opakovať napríklad aj stokrát. Pokiaľ narazíte na nejaký problém, ktorý sa nedá ľahko vyriešiť, nebojte sa k nemu okľukou vrátiť. Svoje požiadavky môžete skúsiť predkladať v podobe príbehov a rozprávok.

Veďte detské ruky 

Malé deti si musia všetko ohmatať, je to totiž ich prirodzenosť. Problému sa môžete vyhnúť tak, že ich ruky povediete správnym smerom spoločne so slovnou pomôckou. Dotyky na správnych a dovolených miestach podporujte napríklad slovami „áno, to môžeš“, pri dotykoch, ktoré vyžadujú určitú jemnosť, skúste dieťa naučiť na slovko „malá“ alebo „pomaly“ a ruky mu veďte dovtedy, dokiaľ nepochopí, že nesmie búchať alebo ťahať či tlačiť, a pri nebezpečných dotykoch mu povedzte pokojne a rozhodne „nie, to nesmieš“. 

Pokiaľ to nezaberá, vyskúšajte metódu kontrolovaného dotyku jedným prstom. Napríklad k horúcej nádobe sa pomaly spoločne približujte, až dieťa ucíti, že by mu dotyk nebol príjemný a bolel by ho. Samo tak pozná, že horúcich vecí sa dotýkať nesmie a podobne. Batoľa je totiž od prírody zvedavé a čokoľvek mu zakážete bez skúšky, bude chcieť vyskúšať o to viac.

Láska nadovšetko 

Dávajte svojmu potomkovi najavo, že vám na ňom záleží. Nenechávajte ho plakať osamote, nebite ho, často ho túľte a maznajte sa s ním. Majte k nemu úctu a vysvetľujte mu, čo sa s ním v akých situáciách deje. Láska a porozumenie je základom každej správnej výchovy.

Buďte dobrými rodičmi 

Neusilujte sa o dokonalosť. Nikto nie je dokonalý a malé dieťa to od vás ani nechce. Pokiaľ sa vám vaše rodičovské snaženie dlhodobo vymyká z rúk, vyhľadajte odbornú pomoc. Hanba nie je robiť chyby, ale neskúšať ich naprávať. 

 

Foto: Shutterstock