Batoľa už ani trochu nepripomína to stvorenie, ktoré „myslelo“ len na kŕmenie a maminu náruč. Rozvoj myslenia je v tomto období naozaj rýchly. Batoľa, teda človiečik vo veku od prvých do tretích narodenín, je typické predovšetkým tým, že prakticky neustále preskúmava svoje okolie. To potom vedie k rozvoju poznávacích funkcií a samozrejme, aj k vylepšovaniu motorických schopností, stability pri pohybe, odhadu vzdialeností a podobne. Ako mu v jeho vývoji pomáhať správne?

Ja, ja, ja, len ja

Veľmi typické pre batoľa je vzťahovanie všetkej svojej životnej skúsenosti len na seba – skrátka, batoľa je tak trochu egocentrické. V tomto období je obzvlášť dôležité, ako na jeho prejavy a snahy reagujete. Pokiaľ máte doma batoľa, určite už ste zo strany svojho miláčika zažili záchvat zlosti či urputne vzdorovité správanie.

Keď v tomto období nenaučíte dieťa spolupracovať tak, ako chcete, neskôr sa budú zafixované zvyky meniť už len ťažko, preto je práve teraz veľmi výhodné určiť jasné hranice a tiež spôsoby vzájomnej komunikácie a správania. Zjednodušene povedané: keď sa teraz vaše batoľa naučí, že ak bude plakať dostatočne dlho, dosiahne svoje, neskôr sa to odnaučí len veľmi zložito. Ako najvhodnejšie označujú detskí psychológovia láskavé, avšak neústupné zákroky tam, kde je to treba. Zvlášť to platí o situáciách, kedy sa batoľa mení na malého kamikadze a je nebezpečné hlavne samo sebe, napríklad v dopravnej prevádzke.

Rituály a symbolické myslenie

Obrovský význam majú v tomto období rituály a až mechanické opakovanie určitých činností. Zatiaľ čo predtým, v druhom polroku prvého roku veku, sa dieťa hralo hlavne mechanicky a precvičovalo tak svoje motorické a manipulačné schopnosti, teraz prichádzajú na rad hry so symbolickým významom, ktoré všetci poznáme ako hry „ako“ a „na niečo“.

Zdanlivo ide o nevýznamné predstieranie čohosi, pre dieťa a rozvoj jeho myslenia je však táto fáza ohromne dôležitá. Vývoj symbolického myslenia sa tu prudko zrýchľuje. Veľmi časté je aj napodobňovanie dospelých, a to najmä tých činností, ktoré deti robiť nemôžu či priamo nesmú, typicky trebárs fajčenie alebo čítanie. Batoľatá sú pri týchto činnostiach doslova na vybozkávanie a videá z batoľacieho obdobia patria právom na dlhý čas k najobľúbenejším v širokom príbuzenstve.

Čo už mozog vníma

Mozog batoliatka toho veľa dokáže. Ročné či dvojročné dieťa dobre rozlišuje tvary a priestorové vzťahy, zároveň vie veľmi šikovne skladať obraz sveta zo zrakových, sluchových, hmatových i pohybových vnemov. Veľmi dôležité – a zábavné – je pre deti sledovať, ktoré tvary v prírode i doma sú stále a ktoré sa menia, veľmi obľúbené je aj porovnávanie menšieho a väčšieho, takže pokiaľ chcete svojmu batoliatku urobiť radosť, kúpte mu niektorú z hračiek, do ktorých sa vkladajú rôzne veľké predmety do príslušných otvorov alebo sa jednotlivé diely zasúvajú podľa veľkosti od najmenšieho do najväčšieho - hračky typu matriošky.

Naopak, vnímanie času je pre takéto malé dieťa stále ešte španielskou dedinou – batoľa žije teraz a tu a tomu, čo bude zajtra, pozajtra, na jeseň alebo o rok, vôbec nerozumie. Na druhej strane už má väčšina detí v tomto veku za sebou tzv. separačnú úzkosť z odlúčenia od osoby, ktorá sa o neho stará, takže záchvaty nešťastného plaču, keď mama odíde na záchod, buď už celkom ustali alebo sú na ústupe. Vyplatí sa tiež už od dojčenského veku pri každom vzdialení sa od postieľky či kočíka hovoriť rovnakú vetu, napríklad: „Hneď prídem.“ Dieťa sa tak postupne naučí chápať odlúčenie ako dočasné.