Ideme si zdriemnuť

Kvôli regenerácii nervového systému máloktoré batoľa nepotrebuje odpoludňajší spánok. V treťom roku veku síce deti často proti dennému spánku protestujú, odbúravať sa ho však vyplatí až tesne pred tretími narodeninami či neskôr, pretože podvečerná kumulovaná únava sa potom často mení na úmorné mrnčanie a protivnosť a preťaženej únave potom zodpovedá i kvalita nočného spánku.

Celkovo by batoľa malo spať asi 13 hodín denne, ideálne je spánok rozložiť do jedenástich hodín v noci a dvoch cez deň. Niektoré deti si ešte v tomto období rozkladajú spánok na dva kratšie úseky tesne pred obedom a v neskorom popoludní. Vyplatí sa ich biorytmus rešpektovať a spánok združovať až pred nástupom do škôlky.

Teba si nepamätám

Všeobecne sa dá povedať, že batoľa toho v pamäti udrží viac a na dlhšiu dobu než dojča. Podľa niektorých vedeckých experimentov pozná dvojročné dieťa blízkeho človeka či známy predmet ešte po ôsmich týždňoch, až potom na danú vec či osobu zabudne.

Trojročné deti poznajú niekoho, koho dlho nevideli, ešte po siedmich mesiacoch. Pokiaľ teda napríklad jeden z rodičov odchádza na dlhšiu pracovnú cestu, treba na oživovanie jeho obrazu v batoľacej pamäti neustále pracovať a s pomocou fotografií a videí podobu príbuzného batoliatku pripomínať. Pamäť je v tomto období stále pomerne krátkodobá, čo ľahko poznáte, keď sa svojho trojročného dieťaťa spýtate, či si pamätá, kde a s kým ste boli vlani na prázdninách.

Slovná zásoba

Samostatnou kapitolou je vývoj reči, ktorý, samozrejme, s rozvojom mozgu a myslenia úzko súvisí. Zatiaľ čo v prvom roku veku deti reagujú predovšetkým na intonáciu reči a tón hlasu a rozlišujú vlastne len veľmi blízke osoby a ich pomenovanie, v batoľacom veku sa počet slov, pri ktorých dieťa rozoznáva význam a ktoré postupne začína používať, rýchlo rozširuje, až sa okolo tretích narodenín ustáli zhruba na tisícovke.

Asi do roka a pol nemôžete od dieťaťa čakať nejaké dlhé prejavy, batoľa bude skôr sekať jednoslovné vety. Až po druhých narodeninách začne väčšina detí hovoriť podobne ako dospelý a skladať slová do viet v správnom slovoslede. Batoľatá sú veľmi vynaliezavé a dokážu vytvoriť slová, ktoré by dospelý určite nevymyslel.

Foto: Shutterstock