Hoci vkladné knižky sú minulosťou, ternom podľa Mareka Sokola nie sú ani sporiace účty v bankách. A už vôbec nie detské investičné životné poistenie, ktoré kedysi zažívalo taký boom. „Ako sporiaci produkt nesplnilo očakávania. Vzhľadom na rastúce životné náklady tak rodičia hľadajú možnosti inde,“ hovorí. Čoraz obľúbenejšie sa stávajú investície do podielo- vých fondov. „Najpopulárnejšími produktmi sú ETF podielové fondy, ktorých výnosy po jednom roku nepodliehajú daňovej povinnosti, a zároveň sa pýšia aj nízkymi poplatkami. Z pohľadu bezpečnosti, ako i z hľadiska výnosnosti, sú veľmi zaujímavé,“ dodáva.

Sporte pravidelne

Ak ste sa teda rozhodli dieťaťu sporiť, najideálnejšie je sporiť pravidelne. Nezaťaží to váš rodinný rozpočet
a peniaze sa aj počas tejto doby zhodnocujú. V akej výške, to závisí od doby, ako dlho mu budete sporiť a koľ- ko. Najčastejšie sa suma, s ktorou dieťa púšťame do života, dnes pohybuje okolo 15 až 20 tisíc eur. „Napríklad pri cieľovej sume 20 tisíc eur, pokiaľ by sa rodičia rozhodli sporiť 18 rokov cez spomínané ETF podielové fondy, mali by mesačne odkladať 50 eur. Ak by mal rodič k dispozícii až 25 rokov na sporenie, potom stačí, aby mesačná investí- cia bola iba 30 eur, a to práve vďaka tomu, že investované peniaze sa môžu oveľa dlhšie a efektívnejšie zhodnoco- vať,“ vysvetľuje na príklade finančný odborník Marek Sokol.

Foto: Shutterstock