Choroby očí u detí majú tú nevýhodu, že ich obvykle nesprevádza horúčka ani žiadne zvláštne bolesti. Niekedy sa dokonca navonok vôbec neprejavujú. Na čo by si rodičia mali dať pozor, nech má ich dieťa päť týždňov či päť rokov?

Prvú očnú prehliadku absolvuje každé dieťa ešte v pôrodnici, a to v rámci skríningu vrodeného sivého zákalu. „Vyšetrenie prebieha tak, že pediater alebo skúsená sestra špeciálnym prístrojom presvieti oko novorodenca, teda vyvolá červený reflex od očného pozadia. Pokiaľ sa tento reflex dá vyvolať, ide o normálny stav. Keď reflex nie je zreteľný, môže to znamenať, že v oku je nejaká prekážka. Napríklad sivý zákal alebo odchlípená sietnica,“ vysvetľuje očný lekár Milan Odehnal, a dodáva, že v týchto prípadoch sa malý pacient posiela k špecializovanému oftalmológovi, ktorý urobí presnejšie vyšetrenia a určí ďalší postup.„Tento skríning považujem za veľký prínos. Vrodený sivý zákal sa musí riešiť čo najskôr, operuje sa aj niekoľko mesiacov po narodení,“ dodáva doktor Odehnal.

Nepriechodný kanálik

Novorodenci sa môžu stretnúť aj s ďalšími chybami oka, napríklad s vrodeným zeleným zákalom, chorobami sietnice alebo so vzácnejšou formou vrodeného škúlenia. Krátko po pôrode môžu ochorieť na nepriechodnosť slzných ciest. Veľa očných chýb u detí však vzniká až v neskoršom veku. V troch rokoch by preto mal pediater v rámci preventívnej prehliadky vyšetriť zrakovú ostrosť.

Ako rozpoznať problémy s očami?

Existujú určité varovné signály, že niečo nie je v poriadku, napríklad blúdivé pohyby očí alebo kmitavé zášklby. „Podozrivé je aj to, keď si dieťa vtláča pršteky do očí. V týchto prípadoch by mal rodič ukázať dieťaťu zblízka nejakú hračku a pozorovať, či sa na ňu pozrie. Večer je tiež dobré urobiť test s baterkou. Keď na dieťa posvietime, malo by sa pozrieť smerom k svetlu,“ upozorňuje doktor Odehnal.

Podľa neho by malo byť varujúce aj výrazné škúlenie dieťaťa, prípadne fakt, že si dáva predmety tesne k očiam, alebo sa v neznámom prostredí správa neisto, tápe a nesleduje okolité predmety. „Rodičia by tiež mali postrážiť, či ich syn alebo dcéra nemajú zvláštnu farbu jedného alebo oboch očí, napríklad sivastý reflex od zorničky alebo sfarbenie dúhovky,“ dodáva očný lekár.

Škúlenie a tupozrakosť

Škúlenie alebo strabizmus sa väčšinou objavuje u dvoj- alebo trojročných detí. Existujú rôzne tipy škúlenia, najčastejšou príčinou býva chyba v koordinácii okohybných pohybov. Tá vzniká v mozgu a môže narušiť ako ostrosť, tak priestorové videnie. „Väčšina detí škúli smerom k nosu, menej detí von alebo smerom hore. Niekedy sa oči v škúlení striedajú, niekedy škúli len jedno oko,“ vysvetľuje Milan Odehnal. Ďalšou možnou príčinou škúlenia môže byť dioptrická chyba, obvykle ďalekozrakosť. „Strabizmus má dve dimenzie. Jedna je kozmetická, druhá, závažnejšia, spočíva v tom, že videnie škúliaceho oka je aktívne a progresívne utlmované mozgovými centrami a vzniká takzvaná tupozrakosť škúliaceho oka,“ dodáva oftalmológ.