Neprispôsobujete sa

Pri komunikácii so svojím dieťaťom, zvážte úroveň jeho porozumenia. Apelujte na to, aby dieťa bolo schopné pochopiť to, čo hovoríte. Pri menších deťoch je lepšie držať sa krátkych viet a dostať sa rovno k veci, inak by ste mohli stratiť ich pozornosť. Naopak, pri starších deťoch vysvetľujte dovtedy, kým to nebude pre dieťa úplne zrozumiteľné.

Posúvate hranice

Najbežnejšou chybou pri rodičovstve je nedôslednosť. Dieťaťu presne vymedzíte hranice, no aj tak ich napokon donekonečna posúvate? Je to chyba, pretože takýmto prístupom môže dôjsť k tomu, že si dieťa začne robiť čo chce a rola rodiča a dieťaťa sa akosi vymení. Nedovoľte to. Za každých okolností sa držte  toho, čo hovoríte, bez ohľadu na to, ako na to zareaguje vaše dieťa. Iba týmto spôsobom dokáže dieťa pochopiť čo môže a čo už nie. Nejde o autoritárstvo, ale o stanovenie pevných hraníc, ktoré budú dodržané za akýchkoľvek okolností.

Byť rodičom nie je hračka. Preto je dôležité  uvedomiť si, že chyba nie je vo vás, ale v spôsobe, ktorým k svojmu dieťaťu hovoríte a akým konáte. Stojte si teda pevne za svojimi rozhodnutiami, aby dieťa pochopilo, že rodičov je nutné rešpektovať.

 

Foto: Shutterstock