Typy lží a ako ich rozlíšiť

Najprv je potrebné rozlíšiť, čo je a čo nie je lož. „Za lož považujem, keď dieťa chce druhého zámerne uviesť do omylu. Nie keď predškolské dieťa dobre neodlíši skutočnosť a fantáziu. To znamená, keď predškolák rozpráva, čo zažil, a značne preháňa, napríklad, že išiel na bicykli z kopca najmenej stovkou.To nemusia byť lži, pretože tomu predškolské dieťa skutočne verí. Prípadne si tak veľmi praje, aby situácia prebehla tak, ako ju opisuje, až svojmu variantu udalosti uverí,“ vysvetľuje odborníčka. Keď dieťa skutočne klame, nepodáva pravdivé informácie a je si toho vedomé, potom je potrebné rozlišovať, prečo to robí.

„Dieťa môže chcieť klamstvom získať nejaký prospech alebo sa vyhnúť potrestaniu. Najhorším variantom lži je, keď dieťa klame preto, aby niekomu ublížilo, aby na niekoho niečo zviedlo, aby druhému strpčilo život. Takú lož treba hneď riešiť,“ radí psychologička. Musíte dať dieťaťu najavo, že také správanie vo vašej rodine nie je žiaduce, situáciu s ním rozobrať a pokúsiť sa, aby na svoj čin nazrelo z perspektívy poškodeného (ako by mu asi bolo, keby niekto iný urobil to isté  jemu).

Potom by bolo dobré, aby dieťa svoj čin napravilo, pokúsilo sa druhému, naopak, nejakým spôsobom prospieť. Dieťa však môže klamať aj preto, aby nezranilo niekoho druhého, ide o takzvanú bielu lož, alebo aby si zachovalo vlastnú dôstojnosť (napríklad šikanované dieťa sa hanbí hovoriť o tom, čo mu spolužiaci robia). V takej chvíli dieťa potrebuje zo všetkého najviac pomoc a podporu na riešenie problémov a rozoberať to, že rodičom klamalo, je zbytočné a kontraproduktívne.

Rozprávajte a vysvetľujte

„Klamanie“ u predškolákov, ktorí nerozlišujú fantáziu a realitu, veľmi neriešte. Stačí sa s dieťaťom obvykle porozprávať o tom, čo je pravda, čo nie, ako sa druhý cíti, keď mu zaklameme, a že keď budeme niekomu pravidelne klamať, už nám asi nebude veriť. Aká je dôvera medzi ľuďmi potrebná, ako sa dá rýchlo stratiť a ťažko získať späť.

U menších detí je dobré všetko ilustrovať na rozprávkach a príbehoch, napríklad o chlapcovi, ktorý pásol ovce a nudil sa, tak dlho si vymýšľal, že prišli vlci, že keď potom raz skutočne vlci napadli stádo, ľudia už chlapcovi neprišli na pomoc. Starším deťom vždy treba vysvetľovať. Samozrejme, všetko robte bez obviňovania a kriku.