Hrozná nočná mora každého rodiča. No deti sú občas ako strela a môže sa stať aj takéto nešťastie. Mali by ste preto vedieť, ako postupovať a poskytnúť prvú pomoc. Môže mu to zachrániť život! V tomto prípade ide o sekundy, takže toto čítanie je povinné pre všetkých rodičov bez rozdielu!

Je v podstate jedno, či dieťaťu zabehne jedlo, pri vašej nepozornosti prehltne hračku či nejaký iný predmet, ktorý niekde nájde. V každom prípade môže dôjsť k nešťastiu. Dieťa lapá po dychu, kašle, či sčervenie, nemôže sa nadýchnuť. Ste v panike? Čo robiť? Ako mu podať prvú pomoc? Mali by ste to vedieť, pretože tým svojho drobca môžete zachrániť!

Prvá pomoc pri dusení dieťaťa

Keď dieťa niečo prehltne alebo vdýchne, musíte ihneď konať. Pomôcť mu musíte do 3 minút! Sú to veľmi kritické minúty, no rozhodujúce. Každý rodič by mal ovládať zásady prvej pomoci. Ako teda postupovať?

Zachovajte pokoj

Pochopiteľne, pohltí vás panika, kričíte, plačete a neviete čo s dieťaťom. No nech to znie akokoľvek absurdne, musíte zachovať pokoj. Nepanikárte, inak celú nešťastnú situáciu ešte predĺžite. Ovládnite sa a postupujte nasledovne:

Pozrite sa dieťaťu do úsť, či mu v nich nezostali zvyšky potravy alebo či neuvidíte iný predmet, ktorý by dusenie mohol vyvolať. Ak áno vyberte ho. Ak nie, postupujte ďalej.

Vyvolajte kašeľ

Následne dieťa požiadajte, aby zakašľalo. V prípade väčších detí to môže pomôcť, pretože vedia, čo od nich požadujete. No v prípade menších detí, batoliat a dojčiat to môže byť komplikované. Ak sa vyvolať kašeľ nepodarí, nestrácajte ďalšie sekundy tým, že dieťaťu budete vysvetľovať, aby zakašľalo.

Údery medzi lopatky

Ak kašeľ nepomôže, konajte. Dieťa si položte bruškom na predlaktie tak, aby bola hlava nižšie ako hrudník, je to dôležité! Potom použite dlaň druhej ruky, ktorou dieťa udrite päťkrát medzi lopatky. Údery vykonávajte silnejšie a pomalšie, avšak čo sa týka sily s ohľadom na vek či stavbu tela dieťaťa.