Je vaše dieťa vo veku, že by si už zaslúžilo dostávať vreckové? Chcete, aby sa vďaka nemu naučilo hospodáriť s peniazmi? Dávať deťom vreckové je v každom prípade dobrý krok a vhodný prostriedok, ako ho naučiť finančnej gramotnosti. Ak však chcete, aby si vaše dieťa vážilo peniaze, mali by ste pri vreckovom dodržiavať týchto 5 zásad.

Správne načasovanie

Na to, aby si ste v dieťati vzbudili zodpovedný prístup k peniazom, je dôležitý čas, kedy sa mu rozhodnete dávať vreckové. Psychológ František Skokan s vreckovým odporúča začať vo veku 6 rokov, keď dieťa začne chodiť do školy. Dieťa totiž trávi viac času mimo domu, je v kolektíve a dostáva sa do kontaktu s rôznymi inštitúciami, ako napríklad bufet, ktorý pre neho funguje na princípe tzv. výmenného obchodu - teda tovar za peniaze. Nie je preto vhodné dávať deťom vreckové v predškolskom veku, no ani príliš neskoro.

Dbajte na pravidelnosť

Deti sa spočiatku nevedia orientovať v časových intervaloch, čo rodičom otvára možnosť nepravidelného vreckového. To je však chybou. Je dôležité vreckové deťom dávať pravidelne. U mladších detí sa odporúča vreckové raz za týždeň a starších je možné tento interval zmeniť na mesačný. Dodržiavať by ste mali aj konkrétny deň, v ktorý dieťa dostáva vreckové, na ktorom je samozrejme dôležité vzájomne sa dohodnúť.

Výška vreckového

Na výšku vreckového pre deti neexistujú tabuľky a nedá sa jednoznačne definovať. Je logické, že staršie dieťa by malo dostávať o niečo viac, ako jeho mladší súrodenec, no konrétna suma v oboch prípadoch závisí na viacerých faktoroch. Počet detí v rodine, príjmy a výdavky rodičov sú tie najdôležitejšie, ktoré by ste pri dávaní vreckového mali zvážiť. S výškou to však nepreháňajte, skôr ju zamerajte na potreby dieťaťa.