Okrem lásky a starostlivosti treba dieťa všestranne rozvíjať. Od najútlejšieho veku a najlepšie celkom prirodzene - a to hrou. Hra je pre dieťa nielen obyčajná zábava, ale i neustále učenie a osvojovanie si nových schopností, skúseností, skúmania a objavovania. Je to všetko, čo ho nejakým spôsobom núti a podnecuje, aby používalo vlastné telo a zmysly a rozvíjalo postupne myslenie a inteligenciu.

Dieťa považuje za hru každú bežnú činnosť, ktorá je pre neho príjemná. Od prebaľovania, kúpania až po kŕmenie. Keď sa s ním hráte zámerne, s nejakým cieľom, odvádzate dôležitú prácu – učíte ho. Ponúkané predmety (a môže to byť v prvých týždňoch života iba mamin prst) a hračky majú rovnakú výchovnú hodnotu ako vzdelávacie pomôcky, ktoré mu ponúknete o päť rokov.

Hry, ktoré s ním hráte v dojčenskom veku, sú rovnako dôležité ako činnosti a hry v škôlke. Naše ratolesti by sa s nami hrali najradšej neustále. Pravda, čas je obmedzený, preto si každú spoločne strávenú chvíľku dôkladne premyslite, aby ste v hre ponúkali najvhodnejšie, najzaujímavejšie a najobľúbenejšie zážitky, ktoré ste schopní vymyslieť a o ktorých viete, že dieťaťu urobia radosť. Dieťa nie je zakaždým úplne v kondícii, niekedy hra nemusí zodpovedať jeho potrebám, chuti, celkovému nastaveniu. Aby ste z hier vyťažili maximum, dodržujte niektoré zásady.

Prispôsobte hru nálade dieťaťa

Keď sa cíti silné a v pohode, bude sa chcieť blázniť. Naopak, pri únave ho rovnaká hra desí a znervózňuje. Má pocit, že s ním rodičia zaobchádzajú hrubo, necitlivo, má strach. Pokojné dieťa si pochvaľuje maznanie a víta trebárs tiché pospevovanie u matky. Neposedné, nesústredené chce krídla, voľný priestor a nechce byť väznené v úplne rovnakej hre. Unavené, hladné alebo mrzuté dieťatko nebaví žiadna hra. Signálom, že vaše dieťa hru odmieta, je, že chce nakŕmiť, upokojiť sa alebo spať. Doprajte mu priestor na odpočinok a potom môže hra zase pokračovať.

Načasujte hru podľa dieťaťa

Pokiaľ má ešte pomalé reakcie, musíte mu dať dostatočný čas, aby dokázalo spracovať prichádzajúce signály a nejakým spôsobom odpovedať. Hovoríte mu niečo a nepočkáte, až nájde formu, ako reagovať? Bude zmätené, rozhodené. Tak isto, keď sa usmejete a nepočkáte na jeho pokus. Držíte mu hračku pred tvárou a čakáte, až na ňu zameria pohľad, prípadne sa pokúsi na ňu siahnuť, dotknúť sa jej? Keď mu ju položíte do rúk, zbavíte ho podielu na hre. Treba nechať potomka, aby sa zúčastnil (samozrejme, podľa svojich možností) a uspel.

Prispôsobte hry temperamentu dieťaťa

Každý jedinec má vlastnú mieru podnetov, ktorá ho ešte zaujme a nezdolá. Vyhadzovanie do vzduchu jedno dieťa nadchne, iné vydesí. Rodičia najlepšie poznajú svoje dieťa, preto mu dokážu hru prispôsobiť na mieru. Nerobte mu to, čo neznáša. Nenávidí hlasné zvuky? Nestláčajte mu pískaciu hračku priamo pri hlave.