Ak ste už prestali svojím deťom večer pred spaním čítať rozprávky, nastal čas, aby ste sa vzájomne posunuli ďalej. Cesta, na ktorú sa dáte, vás vzájomne zblíži na hlbšej rovine a posilní vašu dôveru.

Inšpiratívne otázky pokladajte dieťaťu pred spaním v posteli. Nie však všetky naraz, ale len jednu, maximálne dve. Zo začiatku na ne možno nebude chcieť odpovedať, či na ne odpovedať nebude vedieť. Nenechajte sa tým odradiť – aj ono sa učí nachádzať dôveru. Ak nechce hovoriť, netlačte. Otázka sama o sebe spustí jeho vnútorné premýšľanie a taktiež ukáže, že o jeho svet máte záujem.

[[adsense_here]]

V tomto prípade na tieto otázky odpovedzte vy sama z vášho vlastného hľadiska. Pôjdete dieťaťu príkladom. Cieľom týchto otázok je sebareflexia dieťaťa, uvedomenie si svojho podielu na vytváraní a vnímaní reality a hlavne odbúranie pocitu obete. A odkedy môžete s týmito otázkami začať? V podstate v každom veku. Sama uvidíte, nakoľko je dieťa schopné na ne reagovať. 

1. Čo z dnešného dňa by si si chcel navždy pamätať?

Odpoveďou zistíte, kam mieri jeho pozornosť a ako prežíva situácie.

2. Je niečo, čo ti dnes urobilo radosť?

Docielite uvedomenie, čo konkrétne je pre neho radostné. Ak dieťa nevie, vyjadrite pochopenie, že je to úplne v poriadku.

3. Aký zážitok z dnešného dňa by si rád nakreslil?

Zameranie na konštruktívne časti dňa. Pre deti, ktoré neradi hovoria, je kresba oslovujúcim vyjadrením. Samozrejme si obrázok následne môže nakresliť.