Každý z nás by chcel, aby z jeho syna vyrástol naozajstný chlap so všetkým, čo k tomu patrí. V dnešnej dobe sa však pre mladých chlapcov vhodné vzory hľadajú stále ťažšie. Ako teda vychovať zo synov skutočných mužov?

“Mama hotel”

Výchova synov je o to ťažšia, že sa z nášho sveta vytratili archetypálne mužské aktivity ako lov a boj. V symbolickej rovine ich len čiastočne nahrádzajú tímové športy. K juniorskému futbalu alebo hokeju patrí nielen "bojová" spolupráca, ale aj občasné faulovanie, nadávky a bitky. Nemusí sa nám to páčiť, lenže tak už to jednoducho medzi mužmi chodí. A na ihrisku je aspoň tréner, ktorý v najhoršom chlapcov vylúči zo zápasu a vyfacká, teda im ukáže mužskú autoritu.

Vymizli aj "prechodové rituály", ktorých naplnením sa kedysi chlapci zaraďovali medzi dospelých mužov. Priniesť lebku náčelníka nepriateľského kmeňa, prejsť osamote púšť a pod. Nič z toho sa už dnes na Slovensku nerobí. Podobne ako ani vojenčina.

"Dva roky buzerácie boli určite prehnané, ale dajme tomu pol roka v kasárňach by dnešným chlapcom určite neuškodilo. Chýba im rituál symbolického odstrihnutia sa od mamičky a zážitok drsného chlapského prostredia, v ktorom by sa mali postarať sami o seba. Nemusia za nič prevziať zodpovednosť a často aj dlho po dvadsiatke zostávajú doma, kde majú kompletný servis vrátane plnej chladničky. Presne podľa hesla Kým mama funí, najlepšie je u nej", premýšľa odborníčka.

Dostaneš po zadku!

Ešte v generácii našich otcov prevažovala direktívna výchova synov v štýle: „Bude to tak, ako som povedal, alebo dostaneš po zadku!" V posledných rokoch sa ale kyvadlo prehuplo na opačnú stranu k takmer bezbrehému liberalizmu. Neprípustným “týraním" sú dnes nielen telesné tresty, ale často aj dôsledné vyžadovanie plnenia povinností, ktoré údajne potláča v deťoch individualitu a osobnosť.

Výsledkom je, že dnes vo výchove synov prevláda ženský prvok (matka vždy bývala „tá lepšia", ktorá povoľovala otcom príliš utiahnuté opraty). Lenže deti potrebujú jasne stanovené hranice, a chlapci zvlášť. V dnešnej príliš liberálnej výchove chlapcom chýba mužská razancia a priebojnosť. Ako otcovia v rodinách postupne strácali autoritu, synovia sa ju nemali od koho učiť. Výsledkom je celá generácia ,mamičkárov', o ktorých však ženy ako o partnerov príliš nestoja. Prečo by mali mať okrem skutočných detí na krku aj ,veľké dieťa' v podobe nepriebojného a nesamostatného manžela?

Chlap sa okrem iného spozná aj podľa toho, že dokáže prijať zodpovednosť. Baví ho starať sa o rodinu a navyše má tvrdú palicu. Keď si niečo zmyslí, tak to aj presadí a húževnato doťahuje veci do konca. Lenže dnešní chlapci o zodpovednosť nestoja (bránila by im v zábavách) a mužský ťah na bránku im chýba. Vzniká tým začarovaný kruh, v ktorom sa z absencie mužských vzorov stáva kultúrny element, prenášajúci sa do ďalších generácií. Ako ho rozťať?

Dobrodružná dovolenka