Asi sa už tešíte, až vaše dieťa povie svoje prvé slovo. Ale napadlo vám vôbec, v akom jazyku to bude? Väčšina slovenskej populácie býva vychovávaná len v jednom jazyku, ale svetové meradlá sú celkom iné.

3 stratégie

Pokiaľ sa rodičia rozhodnú vychovávať svoje deti dvojjazyčne, je dôležité sa hneď na začiatku rozhodnúť, akú bude mať vaša rodina stratégiu, a tej sa pevne držať. Annika Bourgogne uvádza v knihe Be Bilingual (Buď bilingválny) tri základné stratégie pre dvojjazyčnú výchovu. Prístup A spája jazyk s osobou. Najviac odporúčaným postupom pre viacjazyčné rodiny je, aby každý z rodičov hovoril na dieťa výhradne svojím materským jazykom.

Prístup B zase spája jazyk s miestom alebo skupinou ľudí. Ide o situáciu, kedy napríklad rodina emigrantov hovorí doma iným jazykom než majoritná spoločnosť. A napokon prístup C spája jazyk s časom alebo miestom. Niektoré rodiny majú napríklad raz týždenne anglický deň, ďalšie sa rozhodnú komunikovať iným jazykom v škôlke a iným na verejnosti. Aj tento prístup vyžaduje konzistentné hranice medzi časom, prípadne miestom užívania toho-ktorého jazyka.

Ako na to

Najdôležitejšie je vystaviť deti čo najintenzívnejšiemu vplyvu oboch jazykov. Všeobecne sa odporúča rozprávať sa s deťmi čo najviac už od malého bábätka. Táto úloha pripadá, samozrejme, predovšetkým rodičom, je však dobré zaangažovať i prarodičov. Pokiaľ nie sú fyzicky prítomní, pomôže bilingválnej výchove komunikácia cez internet.

Pokiaľ žijete v cudzom štáte, je vhodný čo najväčší kontakt s krajanmi alebo napríklad zamestnať pani na stráženie s vhodnou jazykovou vybavenosťou. Dôležité je tiež naplánovať čo najčastejšie a najdlhšie prázdniny na Slovensku, ktoré poskytnú deťom dostatok času zvyknúť si a rozhovoriť sa. Predovšetkým v neskoršom veku sú okrem medziľudskej komunikácie stále dôležitejšie aj jazykové študijné materiály. Existujú mobilné aplikácie podporujúce rozšírenie slovnej zásoby, jazykové hry na internete, videorozprávky. Nepodceňujte však ani tradičné metódy, ako je čítanie kníh a spievanie pesničiek.