Zamysleli ste sa niekedy nad tým, kto a čo všetko môže mať (aj) negatívny vplyv na vaše ratolesti? Na dieťa totiž každý deň vplýva množstvo ľudí a vecí okolo. Tieto vplyvy však dokážete eliminovať. Prezradíme vám účinný spôsob, ktorý si nakoniec možno aj zamilujete.

Matky a muži

Spoločenský systém, v ktorom žijeme, núti mnohé mamičky, aby už po šiestich mesiacoch materstva išli na čiastočný úväzok do práce, iné po roku či po dvoch. Jedny mamičky poháňa do práce vlastná ekonomická situácia, iné odchádzajú do zamestnania preto, že spoločenský tlak (ideológia, médiá, tradície, nedocenená práca mamičiek…) je taký silný, že v starostlivosti o svoje deti už vôbec nevidia svoj zmysel života, a dávajú prednosť starostlivosti o svoje telo alebo kariére.

O mužskej možnosti podieľať sa na výchove a zdravom rozvoji dieťaťa azda ani netreba písať. Ak by sme sa však bavili o zdravom vývoji dieťaťa, potom faktom je a vždy bude, že ani desať žien nenahradí jedného muža, tak isto ako desať mužov nikdy nenahradí jednu ženu. Deti musia v priebehu detstva pozorovať mužov i ženy pri ich každodenných rutinných činnostiach, sledovať ich rozhovory, nasávať náladu, postoje, zmeny emócií…

A pokiaľ akýkoľvek článok výchovy vypadne, vždy sa to prejaví v neskoršom živote. Vplyv otcov na výchovu môže byť ako silný, tak i slabý, ako pozitívny, tak i negatívny – vždy záleží na tisícich okolnostiach, ktoré nemožno vopred presne definovať. Rovnako premenlivý môže byť i vplyv matiek, babičiek, tetušiek či dedkov.

Ďalšie vplyvy

Keďže veľa rodičov nemá čas na svoje deti, pustia im televíziu, plnú rôznych programov a manipulujúcej reklamy. Deti sledujú filmy s násilnou tematikou, chcú byť hlavnými hrdinami bojujúcimi za každých okolností. Deti sa postupne stávajú spotrebným tovarom, tak isto ako ich dospelé vzory. Samozrejme, média môžu mať aj pozitívny vplyv, pokiaľ ide o náučné programy. Ešte väčší pozor ako na televíziu si však treba dať na internet, avšak myslíme, že o tom netreba viac hovoriť, keďže sami vidíte aké reklamy na vás na webe striehnu na každom kroku.