„Na jednej strane jedna výchovná facka ešte nikomu neublížila (a väčšina z nás ich asi v detstve schytala dosť), na druhej strane cítime, že sa od telesných trestov v našej kultúre jednoducho upúšťa.

A facka je asi najmiernejšou formou telesného trestu. Myslím, že i v momente, kedy strácame nervy, možno nájsť veľa spôsobov, ako dieťa potrestať. Možno ho stačí len chytiť za ruku a pozrieť sa na neho, niečo mu vziať, prerušiť jeho čin- nosť, zavrieť ho na chvíľu do izby...