Každá budúca mamička v tehotenstve podstúpi viaceré vyšetrenia, ktoré sú potrebné pre monitorovanie vývoja bábätka. Viaceré z nich zahŕňajú aj rôzne a predovšetkým genetické testy, ktoré vedia odhaliť alebo naopak vyvrátiť rôzne komplikácie. Ktoré vás v tehotenstve čakajú?

Meranie nuchálnej translucencie

Po potvrdení tehotenstva a vystavení tehotenskej knižky gynekológom, je tento test prvý z tých, ktoré vás počas tehotenstva čakajú. Vykonáva sa medzi 13. a 14. týždňom tehotenstva. Meranie nuchálnej translucencie alebo šijového prejasnenia je ultrazvukové meranie hrúbky šije plodu.

Táto metóda je založená na skutočnosti, že 70% plodov s Downovým syndrómom má významný opuch na šiji spôsobený nahromadením tekutiny. Meranie vyžaduje podrobný ultrazvuk plodu a jeho orgánov (mozgu, chrbtice, hrudníka, brušných orgánov a končatín), biometrie plodu (dĺžka plodu, veľkosť hlavičky a ďalšie), vyhľadanie a meranie markerov genetického zdravia plodu. Je to prvým a zásadným vyšetrením, ktoré poskytuje informácie o ďalšom priebehu tehotenstva.

Triple test

Triple test je veľmi populárny a to najmä vďaka pomerne vysokej presnosti. Vykonáva sa medzi 16. a 18. týždňom tehotenstva, teda v druhom trimestri. Ide o laboratórnu metódu vyšetrenia krvi matky a slúži k odhaleniu rizika vývojových vád dieťatka. Triple test stanovuje hladinu a pomer troch bielkovín v krvi matky a to, alfafetoproteínu (AEF), choriového gonadotropínu (hCG) a estriolu (E3). Hladina AFP sa pozoruje pre vylúčenie rizika a vady nervového systému, teda miechy a mozgu, hCG odráža riziko Downowho syndrómu a hladina estriolu napovedá o celkovom stave tehotenstva. Triple test je pomerne presný a dokáže odhaliť zhruba 65% všetkých chromozomálnych abnormalít.