V dnešnej spoločnosti je pohyb veľmi podceňovaný. U tehotných žien to platí, dvojnásobne, lebo bábätko v brušku je nemalá záťaž, a to nielen na chrbticu. Veľa žien, keď má tento problém a spomenú ho, dostanú odpoveď, že to treba vydržať a tešiť sa na bábätko. Asi každého už niečo bolelo, a keď to má bolieť ešte niekoľ ko mesiacov, tak to asi nebude uspokojujúca odpoveď, však?!

Preto pre ženy, ktoré majú fyziologické tehotenstvo, teda bez problémov, je dobré pokračovať vo fyzickej aktivite, ktorú robili (ak to nie je kontraproduktívne) a je jedno, či je to joga, pilates alebo prechádzky po horách – turistika. Väčšina žien si neuvedomuje, že fyziologický pôrod sa dá prirovnať k športovému výkonu. Áno, dobre čítate! A preto, ak máme ochab- nuté svaly, asi nám ťažko budú zrazu lusknutím prstov pracovať. Potom nám neostáva nič iné, ako spoliehať sa na druhých, že nejako bábätko dostanú z nás von. Preto ak chceme mať príjemné tehotenstvo a následne pôrod, pestrá pohybová aktivita by mala byť samozrejmosťou dokonca počas celého života a nielen v očakávaní. Samozrejme, že sa neodporúča anaeróbna aktivita, ale jemné naťahovanie a spevnenie svalov, aby sme zachovali pružnosť a pev- nosť nášho tela. Výhodou tehoten- skej jogy je aj upokojenie mysle a navodenie pozitívneho myslenia.

Spojenie

Sanskritské slovo joga znamená spojenie. To môžeme chápať v rôznych významoch, nielen ako spojenie fyzického s duchovným, čo asi najskôr napadne každému, ale aj ako spojenie ženy s bábätkom v brušku, a teda naladenie sa naň. Už zo samých princípov jogy vychádza, že sa pri nej nikdy nepremáhame (pri tehotenskej joge to platí dvojnásobne), s nikým sa neporovnávame a vždy sa usilujeme zlepšiť a napredovať, nie však v zmysle lipnutia na napredovaní alebo napredovaní za každú cenu. Pri tehotenskej joge by som „napredovanie“ vnímala ako naťahovanie a posilnenie tela a končatín v rámci svojich možností, a hlavne kládla dôraz na prepojenie s bábätkom, ktoré rastie v brušku. Nejde nám teda o športový výkon, ale o to, aby ste urobili niečo pre seba a pre bábätko.