Obdobia dospievania sa u svojich detí viac alebo menej obáva možno každý rodič. Puberta je totiž prejavom nielen fyzických zmien, ale aj obdobím psychickej premeny. Pre „pubertiakov“ je preto typická zmena hodnôt, nestabilné emócie a vyhraňovanie sa voči autoritám.

Dnešná doba násťročným dospievanie príliš neuľahčuje. Inak komunikujeme, schádzame sa a rozchádzame cez SMS, Skype alebo Facebook. Inak zdieľame i spoločné zážitky. O to viac sú však dievčatá vedené k väčšej zodpovednosti samy za seba, za to, ako začnú svoj sexuálny život a ako budú zaobchádzať so svojou najkrajšou zbraňou – byť ženou.

Pred čím teda vlastne stoja dnešné dospievajúce dievčatá? Posledné psychologicko-sociologické prieskumy ukazujú, že puberta so svojimi prejavmi (v oblasti fyzickej a psychickej) nastupuje skôr, výnimkou nie je ani hranica desať rokov. Čo stojí za týmto fenoménom, je predmetom mnohých sociologických i psychologických diskusií. Najčastejšie spomínané faktory, ktoré spôsobujú skorší nástup dospievania, sú tieto:

Rodinné zázemie

V dnešnej dobe sa rozvodovosť pohybuje okolo 50 %. Klesá tiež počet uzatváraných manželstiev, a to vedie k určitej destabilizácii rodiny ako bezpečného zázemia pre vývoj detí. Častá rozvodovosť so sebou prináša veľmi náročné obdobie a z praxe je známe, že dievčatá akoby rýchlejšie dospejú. Sú nútené byť „rozumné“, „pochopiť“ dospelých a ich problémy, akceptovať rozdelenie rodiny a rozvrhnutie ďalšej starostlivosti. Často na seba musia vziať i povinnosti, ktoré ich veku neprislúchajú. Naopak, stabilná rodina, ktorá poskytuje bezpečie a dobré zázemie, umožňuje riešiť mnohé úskalia a problémy spojené s vekom, napríklad prvé úspechy a neúspechy v škole, vo vzťahoch, v oblastiach záujmov atď.

Vzdelávanie, kariéra

Často spomínaná téma v súvislosti s materstvom a starostlivosťou o rodinu. Už mladé dievča počúva od rodičov vety typu: „Študuj! Choď za svojím snom! Uč sa!“ Aj médiá ponúkajú obraz dnešnej ženy ako dokonalej topmanažérky a matky v jednom. Predtým sa dievčatám vštepovalo, aby sa skoro a dobre vydali a mali rodinu s predpokladom, že sa môžu plne spoľahnúť na partnera, ktorý má isté miesto v neďalekej továrni. Avšak dnes už to tak nie je. Dievčatá sú vo výchove vedené k väčšej samostatnosti, nezávislosti a rovnoprávnosti voči mužom. Zároveň však musia na 100 percent obstáť i v úlohe matky.