Väčšina rodičov má o svoje deti strach a preto sa ich bojí pustiť von samé bez dozoru. Všetkého však veľa škodí a podobne aj tejto opatrnosti, keďže svet vonku dokáže deti pripraviť na plnohodnotný život a prináša viaceré výhody. Ako postupovať, aby sa dieťa v tomto smere osamostatnilo?

Čo získajú deti vonku?

Podľa terapeutky Evy Labusovej, poradkyne pre oblasť rodičovstva, výchovy a medziľudských vzťahov, je to niečo nenahraditeľné. „Deti majú predovšetkým otvorený priestor na neobmedzený pohyb. Ďalej priestor umelo neorganizovaný, v ktorom možno naplno rozvinúť fantáziu, uplatniť všetky zmysly, oddávať sa spontánnym hrám a ostať aktívnym," vraví.

A v neposlednom rade pobyt vonku bez rodičov ponúka tiež možnosť pestovať detské priateľstvá vrátane rôznych tajomstiev, čo je dôležité pre utváranie autonómie osobnosti. Ak máte pocit, že sa vaše dieťa s kamarátmi vidí dostatočne, pretože má trikrát týždenne výtvarku alebo tenisový tréning, zamyslite sa trochu viac nad náplňou takého spoločne stráveného času. Sedieť vedľa seba nad vznikajúcimi obrázkami je totiž niečo diametrálne odlišné od stavania bunkrov medzi konármi stromov.

„Skautské oddiely, kde najmä pri pobytoch v prírode deti zažívajú nevšedné situácie a prekonávajú nepohodlie alebo sú jedno od druhého závislé, sú neporovnateľne prínosnejšie ako tak trochu umelé aktivity typu krúžkov keramiky, kde deti síce niečo vytvárajú, ale obvykle bez vzájomnej komunikácie,“ vysvetľuje odborníčka.

Postupné kompetencie

Jednoduchšiu a skoršiu asimiláciu medzi vrstovníkmi a prechod k samostatnosti majú, pochopiteľne, mladší súrodenci. Ako rodičia ste najkompetentnejší posúdiť, či na to vaše dieťa „už má“. Samostatnosť sa navyše vyplatí trénovať.

Okolo piateho roku veku dieťaťa vyskúšajte odísť na krátky nákup v neďalekom obchode, samozrejme po dohode s dieťaťom. Ubezpečte ho, že sa o chvíľku vrátite, a potom sledujte, ako celú štvrťhodinku zvládlo. Pokiaľ vás víta pokojné a v pohode, bola to pre neho príjemná skúsenosť. Ak však plače, radšej zase s odchodmi mesiac počkajte.