Túto otázku si pred vami kládlo množstvo rodičov a veľa z nich si ju ešte klásť bude. Aký je ideálny vek nato, aby vaše dieťa nastúpilo do škôlky? Po pravde, takýto vek neexistuje, avšak odborníci k tomu majú svoje jasné stanovisko.

Ideálny vek na škôlku

Jednoduchá odpoveď nie je. Fázu zvykania, tzv. Adaptačný proces, totiž prežije každý. Váhanie, či ste nemali u svojho trojročného dieťaťa ešte rok počkať, je zbytočné. Päťročné dieťa môže mať paradoxne väčší problém, pretože je oveľa viac zvyknuté na rodinné prostredie a nemuselo sa doteraz príliš prispôsobovať.

Psychológovia a pedagogickí pracovníci odporúčajú deťom škôlku od troch rokov. "V tejto dobe sa dieťa otvára vrstovníkom a odpútava sa od mamy. Škôlka mu dodá to, čo potrebuje," vysvetľuje detská psychologička Alena Vávrová. "Doteraz si dieťa utváralo základný vzťah k svetu a svojej osobnosti, prešlo fázou vzdoru a utvorila sa jeho identita v zmysle, ja 'a, moja'," dodáva odborníčka.