Možné psychické príčiny neplodnosti

Príčinou neúspechu môže byť i psychika ovplyvňujúca predovšetkým ženy. Pocity strachu a psychickej nerovnováhy sú rôzne. Môžu vychádzať už z detstva a rodinného prostredia, vznikli napríklad na základe nepríjemných či ťažkých životných udalostí alebo pramenia z neistoty samotnej ženy. Niekedy môžu vzniknúť obavy až pri samotnej liečbe, kedy žena stráca nádej na pozitívny výsledok, začne sa pokladať za niečo menejcenné, stratí vzájomnú blízkosť s partnerom. Ženy vyhľadávajú psychologickú pomoc väčšinou po 2 až 3 rokoch neúspešnej snahy o počatie.

Pri samotnej liečbe neplodnosti môže niekedy ísť o beh na dlhú trať, ktorý môže byť pre ženu (ale i pre oboch partnerov) veľmi vysiľujúci a psychicky náročný. „Vo svojej praxi sa najčastejšie stretávam s takzvanými blokmi – neistota ženy, či zvládne materstvo, absencia vzoru matky, pochybnosti, či je daný partner tým vhodným, nemožnosť vybudovať ‚hniezdo‘, strach o svoju postavu, o to, ako ju materstvo zmení, ďalej spoločenské konvencie, tlak okolia, vek. Je dôležité, aby žena poznala svoje ja, svoje priority, neupínala sa iba na tehotenstvo, ale našla svoj pokoj a rovnováhu. Pokiaľ sa telo vďaka vyrovnanejšej psychike uvoľní, je väčšia šanca na otehotnenie,“ uvádza psychologička Markéta Rokytová.

Nebojte sa vyhľadať pomoc

Väčšina žien sa obáva vyhľadať odbornú pomoc, pritom rozhodne nie je za čo sa hanbiť. Pre ženu i muža môže byť otázka neplodnosti veľmi zásadnou a ťažkou situáciou. Nie každý má vo svojom okolí niekoho, kto ho vypočuje, podporí, dodá silu a odvahu. Obaja partneri bývajú často touto spoločnou témou vyčerpaní, sú precitlivení, neustále pod vzájomným tlakom. Niekedy je naozaj lepšie zveriť sa so svojimi obavami a úzkosťami niekomu inému a ešte viac vzťah nezaťažovať.

Čo zmôže lekár

Prístup lekára je pri liečbe (ne)plodnosti nesmierne dôležitý. Ide o veľmi citlivú a po psychickej i fyzickej stránke pomerne náročnú záležitosť. Lekári by mali brať pacientku ako komplexnú bytosť – nezaoberať sa len telom, ale i psychikou, tým, čo prežíva. To je však v našich podmienkach skôr nereálne. „Som veľmi rada, že niektoré kliniky ponúkajú v rámci liečby neplodnosti zdarma aj pomoc psychológa. Ide zatiaľ skôr o raritu, ale verím, že služby psychológa zavedú
i centrá asistovanej reprodukcie,“
dodáva Markéta Rokytová.

Foto: Shutterstock