Jedno, dve, tri alebo viac? Rozhodnutie o počte detí patrí v každom partnerskom zväzku medzi kľúčové. Väčšina párov má predstavu o tom, koľko by chceli mať detí. Samozrejme, realita neraz zmení všetky predstavy a rodina sa „nečakane“ rozrastie. Zisťovali sme, aký počet detí je podľa odborníkov najideálnejší.

Mnoho párov zastáva názor, že v dnešnej dobe absolútne stačí mať jedno dieťa. No mať doma jedináčika nemusí byť práve dobrou voľbou a samozrejme, nie vždy to zostane pri jednom. Štúdie však ukazujú, že mať 3 alebo viac detí je pre rodičov veľmi zaťažujúce. Aký počet je teda ideálny?

Dve deti je maximum

Zaujímavé je, že väčšina rodín už aj na Slovensku pokladá momentálne dve deti za ideálny počet. Doba jedináčikov tak pomaly ustupuje a fenoménom sa stáva štvorčlenná rodina – najlepšie s chlapčekom a dievčatkom. Svoju úlohu zohráva aj verejná mienka. Istá mamička to výstižne popísala: „Keď čakáte prvé dieťa, všetci okolo vám to prajú. Druhé dieťa sa berie do páru. A pri treťom už krútia hlavou a pýtajú sa vás, či si na to v dnešnej dobe trúfate.“

Anglická štúdia dokonca dokázala súvislosť medzi počtom detí a pocitom šťastia rodičov. Skúmala nemecké a britské páry až 18 rokov po narodení dieťaťa. „Naše výsledky ukazujú, že k najvýraznejšiemu nárastu šťastia rodičov dochádza v období narodenia prvého a rovnako aj druhého dieťaťa.“  vysvetľujú autori štúdie. Čo je však prekvapujúce – páry už nezažívajú zvýšenie úrovne šťastia pred a po narodení tretieho bábätka. Zdá sa teda, že preto sú 3 deti dnes už priveľa na väčšinu rodičov.

Tri a viac detí znamená väčší tlak

Výsledky štúdie, ktoré potvrdili, že rodičovské šťastie narastá už pred narodením prvých dvoch detí naznačuje, že páry si robia plány do budúcnosti, tešia sa na dieťa a majú snahu vytvoriť kvalitné zázemie pre rodinu. Avšak pri treťom dieťati sa už tieto momenty neprejavujú, čo je podľa odborníkov spôsobené tým, že tretie dieťa predstavuje pre rodičov priveľký tlak na financie, čas aj energiu.