Povedzme si to na rovinu: ak ste tehotná a budete svojmu bábätku v brušku púšťať klasickú hudbu, druhého Mozarta z neho nespravíte. Nemá ani žiadny vplyv na prípadnú genialitu vášho potomka. Spievanie a rozprávanie sa s dieťatkom ešte pred narodením je však aj tak veľmi dôležité. Pomáha mu vytvárať si puto s matkou a tiež mu dáva základy reči.

To, že dieťa už krátko po narodení dokáže rozoznať hlas matky, bolo dávno známe. Až neskôr však výskumy ukázali, že bábätko dokáže na hlas mamy reagovať aj vtedy, keď je ešte stále v maternici. Od osemnásteho týždňa, na konci druhého trimestra, začína dieťa vnímať zvuky z vonkajšieho prostredia. Budúce mamičky si môžu všimnúť, že na zvuky reagujú pohybmi. Kopú alebo sa mrvia, ak počujú niečo, čo sa im páči, alebo aj nepáči. Vedci zistili, že rozo- znávajú aj jednotlivé hlasy.

Počas experimentu púšťali bábätkám v bruchu nahrávky s hlasom ich mám alebo cudzích žien. Keď počuli svoju mamu, ich srdcový pulz sa zrýchlil, naopak, pri cudzích hlasoch sa spomalil. To dokazuje, že plod počul a reagoval na oba hlasy a venoval im trvalejšiu pozornosť. Tým, že reagoval odlišne, potvrdil, že rozoznal matkin hlas.

Učí sa jazyk

Vedci sú presvedčení, že už v maternici sa plod obozna- muje s jazykom všeobecne a učí sa špecificky ten svoj. To ukázal iný výskum v USA a vo Švédsku. Štyridsať novorodencov, ktorí boli na svete približne tridsať hodín, náhodne vysta- vili rôznym zvukom. Išlo o samohlásky, ktoré sú výslovnosťou typické pre anglický alebo švédsky jazyk.

Ukázalo sa, že reakcia bábätiek bola intenzívnejšia, keď počuli cudzí jazyk – v USA švédske samohlásky a vo Švédsku tie anglické. Naznačuje to, že deti sa narodia so schopnosťou rozoznať cudzie jazyky a sú dosť zvedavé na to, aby skúmali reč, ktorú nepoznajú. „Bábätká sa učia, kým sú stále v maternici. Ukazuje to, že plod sa v posledných desiatich týždňoch tehotenstva, keď už má vyvinutý sluchový systém, nielen že počúva a zaznamenáva zvuky, ale si ich aj pamätá a učí sa,“ povedala Patricia Kuhl z Washingtonskej univerzity, ktorá je jednou zo spoluautoriek štúdie.